вторник, 21 септември 2021 г.

Накратко за инфлацията

 

Обществеността е приела, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите.

Все още се пренебрегва, че общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

В действителност, инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

Предоставянето на пари за временно ползване е полезно, ала е с възможни щети.

Пазарната цена на парите е с кардинална зависимост от (1) без необходима защита срещу щети от … или (2) с необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване.

Сега (без необходима защита срещу щети) неправилно се предоставят пари за временно ползване. Злокобната парична процедура е съществената причина за намалена пазарна цена на парите. Всички сме жертви на разпространена в държавите сгрешена употреба на пари.

 

Основните ситуации за пазарната цена на парите са две:

Първа: Запазването на неправилния метод за предоставени пари за временно ползване помага за намаление на пазарната цена на парите.

Възникналата инфлация влияе за правителство с политически провал.

Защо се запазва съответната местна проява на разпространена в света съдбовна парична грешка?

Втора: Подобрението необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване е условие за устойчива пазарна цена на парите. Политиците са с шанс за стабилен успех.

 

Водещи изводи за благополучно противодействие срещу инфлацията:

 

1. Значителна слабост е приемане, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите. С тази погрешна теоретична база няма случай за осъществено успешно противодействие срещу инфлация.

 

2. Общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

 

3. В действителност инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

4. Без необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване е съществена причина за инфлация.

 

5. Подобрението с необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване подсигурява сполучливо противодействие срещу инфлация.

 

Иван Митев - икономист

събота, 4 септември 2021 г.

Актуално за банките и техните клиенти

Банките и техните клиенти са жертви на създаващ неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари.

Банките и техните клиенти понасят щети от злокобната парична процедура и търсят подходи за спасение от банкрут.За временно подпомагане на правителството да ползва заеми, (за сметка на бъдещи завишени щети) централната банка намали основната лихва. 

Мнозина са с реално съгласие със запазване на съдбовната парична грешка, ала са недоволни от създаваните щети.

За постигане на устойчиво развитие на банките е необходим (без създаващата неограничени щети парична грешка) подобрен метод за предоставяне на пари.

За банките и техните клиенти вариантите са:

Първи:  Създаващият неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари причинява неограничени щети за банките и техните клиенти. Устойчивото развитие е невъзможно. Понасяме нови вреди.

Втори: Без създаващата неограничени щети парична грешка, с подобрен метод за предоставяне на пари е възможно устойчиво развитие на банките и техните клиенти.

Иван Митев - икономист

събота, 30 януари 2021 г.

За преходът в Република България

 Съобразяването с условия е важно за точна преценка на обществени процеси.

Преходът към демокрация в Република България е при местна проява на разпространен в света неправилен държавен подход за употреба на пари. Създават се неограничени щети. Националната сигурност е застрашена.

С държавната слабост, при българският преход не са възможни благодатни резултати.

Мнозина са със заблуда, че българската централна банка (ЦБ) ще спаси българите.

Истината е, днес ЦБ е уникална жертва на грешно ползване на лева. За противодействие срещу вероятна обществена отговорност, ЦБ реализира редица прийоми. ЦБ не изпълнява пълна закрила от щети при лева, защото не е в нейна компетентност.

Министрите пренебрегват необмислеността при лева. Има лица със заблуда, че няма да са поразени от лева. Заради опасно емитиране на лева българите сме във финансов капан. Злокобната процедура „колкото повече са левовете, толкова повече са щетите” поразява правителството. При обществен икономически растеж е с увеличени щети. Ако не е налична грешката при лева, Република България нямаше да има сегашни дългове. Създадената обстановка подсигурява провалът на премиера Бойко Борисов.

Съществената съдба при демокрация е от неправилна или подобрена приложимост на пари.

 

Вариантите са:

Първи: С неправилността без официална закрила срещу щети от лева, при по-развита българска демокрация е с увеличени обществени щети. След достатъчно време е със стопански колапс. Пандемията COVID-19 е много силен стимулатор за лоши последици. Реални са заплахи за рецесия и кризи.

Втори: За спасение от нови трудности е необходимо прекратяване на опасна употреба на лева.

При подобрение официална закрила срещу щети от лева е възможен устойчив просперитет на Република България.

 

Иван Митев икономист

 

вторник, 12 януари 2021 г.

Светът може да се спаси от нови щети

 В началото на 2021 година ръководителите на държавите са в условия на местни прояви на разпространен (без защита срещу щети от липса на пълна икономическа стойност на пари) основен подход за емитиране на пари. Подсигурен е политическия провал на държавното управление.

 

Накратко за САЩ:

Въведеното грешно емитиране на долари причинява неограничени щети. Заради него президентът на САЩ е със съдба на жертва и подсигурен политически провал.

Чрез пренебрегване на лошото ползване на долари – президентът на САЩ Доналд Тръмп подсигури своя политически провал. Правителството на САЩ взима в календарен ден средно над 3 милиарда долари заеми за да плаща щети от неправилно прилагане на долари.

Ситуацията с подсигурения политически провал на президента на САЩ е идентична със ставащо с другите държавни ръководители.

 

В еврозоната:

Опасното емитиране на евра причинява неограничени щети. Европейската комисия пренебрегва гибелна процедура. Съответната държава взима заеми да плаща щети от дейността на Европейската централна банка (ЕЦБ). За подпомагане за нови заеми е намалена основната лихва за евра.

Несполучливото наличие на евра сътворява европейска рецесия. Актуална е заплаха за катастрофална европейска криза. С възможно подобрение във функционирането на ЕЦБ ще е подсигурено устойчиво европейско развитие.

 

За ситуацията в Р. България:

Неправилното емитиране на левове причинява неограничени български щети. „Валутният борд” запазва вредната за всеки българин държавна грешка.

Независимо как се провеждат избори и кой ръководи Министерския съвет, с неуспешната процедура на централната банка е с нарастващи щети. Правителството е принудено да взима заеми за да плаща щети от опасната употреба на лева.

Пандемията COVID-19 е силен стимулатор за щети. Премиерът е поразен. Колкото министрите повече работят за постигане на обществен икономически растеж – толкова по-много са щетите от злокобното прилагане на лева. Осигурен е политически провал.

 

Светът е с масови вредни последици от неправилността при ползване на пари.

Ако не се допускаше грешката при парите, държавите нямаше да имат сегашните дългове.

Необходимо е разобличаване на местни прояви на вековен пропуск при прилагане на пари. Истината за лошото при емитирането на пари е в интерес за прогреса на съвременната цивилизация.

Възможно е избавление.

С подобрен (със защита срещу щети от липса на пълна икономическа стойност на пари) основен подход за емитиране на пари ще се постигне спасение от нови щети при употреба на пари.

 

Иван Митев – икономист

четвъртък, 8 октомври 2020 г.

Кратко за ползването на не златни пари

 

Прилагането на не златни пари е по-добро от наличие на златни пари.
Въведените не златни пари осигуряват ползи със съпътстващо възникване на щети.
Открита е неправилност: ползват се не златни пари без необходима защита срещу щети.
Местната проява на тази вековна практика е държавен враг. Запазването на грешката на централната банка осигурява нови щети и възникване на катастрофална криза.
Добрата новина е – възможно е прекратяване на разпространената в света грешка.
В съответна държава, подобрението е реализиране на закрила срещу щети от ползване на не златни пари.
Приложението на научната новост осигурява устойчиво развитие.

събота, 25 юли 2020 г.

Подведени протестиращи


През месец юли 2020 година хиляди хора в Република България протестират срещу правителството.
Базовият източник за тяхното поведение са понасяни щети.
Обществено неизвестното е, че протестиращите са реално подведени и запазват съществената причина за възникване на щети.

За ситуацията:
Сега централната банка (ЦБ) е с емисии пари без официална защита срещу щети от липса на тяхна пълна икономическа стойност. Това е съществената причина за възникване на щети.
Особеното на сегашната ситуация е, че пандемията от COVID-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на ЦБ.
Вариантите са два:
Първи: Запазването на неправилната емисия пари увеличава щетите и възникват лоши последици за всички. Правителството е жертва на работата на ЦБ.
Втори: За устойчиво спасение от икономически щети е нужно:
1. Обществено разобличаване на вредност от сегашни емисии пари.
2. Подобряване на дейността на ЦБ.
Сега участниците в протестите протестират срещу конкретна жертва от поведението на ЦБ. Това не може да им осигури устойчив успех, защото се съхранява съществената причина за техните щети.
При запазване на грешката на ЦБ дори при смяна на 1000 правителства е невъзможно устойчиво обществено развитие. С фаталната слабост на ЦБ, които да са Министър-председател и министри – колкото повече работят за обществен икономически растеж, толкова повече възникват щети и правителството е с по-голям политически провал.
Както в Република България, сега във всяка държава съответната ЦБ е реално без отговорна ангажираност към допусканата стопанска вредност, защото обществеността изисква от правителството отговорност за възникващи щети от пропуск при емисия на пари.
За устойчиво обществено развитие е жизнено важно да се предприеме стъпка за въвеждане на емисия пари с официална защита срещу щети от липса на тяхна пълна икономическа стойност.

Иван Митев - икономист

четвъртък, 21 май 2020 г.

Правителството е поразено и не може да осъществи пълноценно държавно управление


При обявената извънредна епидемична обстановка в Република България много българи очакват подпомагане.
Възможно ли е правителството пълноценно да осъществи своите задължения?
Отговорът е изяснен – правителството е поразено от щети от наследена държавна слабост и не може пълноценно да изпълни своите ангажименти. Съдбовната слабост е липсата на официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари.
Особеното на днешната ситуация е, че пандемията COVID-19 е много силен стимулатор за щети от допусната държавна слабост.
Обществено неизвестно е, сега правителството е в икономически капан. Министрите колкото повече работят за национален икономически растеж – толкова повече са щетите от неправилно емитиране на пари. Именно щетите от грешката на централната банка поразяват правителството и Министър-председателят е с подсигуряван политически провал.
Добрата новина е разкриване на същината на вековна държавна слабост. Новите знания създават възможност за спасение от икономически колапс.
Вариантите са два:
Първи. Пренебрегването на налична държавна слабост увеличава щетите. Правителството е принудено да ползва нови дългове за да плаща щети от държавен пропуск.
Практиката доказа, че обществеността изисква от правителството политическа отговорност за възникващите щети от грешката на централната банка
Втори. За устойчиво спасение от разрастващи се щети е необходимо обществено разобличаване на злокобната държавна слабост за неправилно въведени в употреба пари и нейно прекратяване.
Необходимо е да се помогне на правителството. Същото може да бъде спасено, ако пожелае това.
Устойчивото спасение на правителството е възможно. Полезната световна новост е подобрение при емитиране на пари.

Иван Митев – икономист