понеделник, 1 юли 2024 г.

Предлаганото правителство на партия ГЕРБ е с подсигуряван провал

 

На първи юли 2024 година, партия ГЕРБ представи проект за правителство.

Кардиналната слабост е, кандидатът за министър на финансите няма необходима грамотност за изпълняваните права и задължения. Същото подпомага за неограничени щети от неизпълнени задължения за дългове. Възникналите вреди от без защита срещу щети дългове причиняват провал на правителството.

Сега централната власт прилага осигуряващата вреди държавна политика за частични защити срещу щети от съответни дългове. Финансовата неправилност принася неограничени вреди от без защита срещу щети дългове. Държавният бюджет е без необходими приходи и с увеличени разходи. Създава се инфлация. Това лошо въздействие поразява националното стопанство.

При запазване на финансовия недъг, дори да има подкрепата на 240 народни представители – правителството на партия ГЕРБ не може да осъществи устойчиво успешно национално управление.

Поради финансова неразвитост, министрите – колкото повече работят за икономически растеж, толкова повече са щетите. Независимо от идеи и поведение на правителство на партия ГЕРБ – същото е с политически крах.

Добрата новина е: подобрението прекратяващата вреди държавна политика за обща защита срещу щети от дългове предлага държавен бюджет с полезни приходи и намалени разходи. Проблемът „Дълг на правителството“ е разрешим. Има условия за устойчив национален растеж.

Възможна е: (1) Осигуряващата вреди държавна политика или (2) Прекратяващата вреди държавна политика.

Защо партия ГЕРБ запазва осигуряващата вреди държавна политика?

Коя е причината обществеността да е с мълчание как щети от дългове причиняват провал правителството?

Кога ще се въведе националната необходимост прекратяващата вреди държавна политика за обща защита срещу щети от дългове?

 

Иван Митев – икономист

понеделник, 24 юни 2024 г.

С държавната неправилност е невъзможно устойчиво правителство

 

Президентът на републиката започна консултации с парламентарните групи от 50-ото Народно събрание.

Злокобният проблем на следващото правителство е, че дори с подкрепа на 240 народни представители не може да осъществи устойчиво успешно държавно управление, защото властта прилага частични методи за преодоляване на щети от съответни дългове. С държавната неправилност се осигуряват неограничени щети от други дългове. Наличието на вредното въздействие поразява националното стопанство.

Лошата политика по отношение щети от неизпълнени задължения за дългове подсигурява национален стопански крах.

Поради щетите от финансовата слабост, независимо от предлагани идеи и поведение на правителството – същото е с политически провал.

При запазване на държавната сгрешеност, на управляващата партия трябват партньори за да ги ползва за оправдания за своя политически провал.

 

Добрата новина е: с употребата на полезния общ метод за преодоляване на щети от дългове, министрите могат да осъществят устойчив публичен растеж.

 

Поради условията с държавната неправилност да се прилагат частични методи за преодоляване на щети от съответни дългове, правителството – колкото повече работи за икономически растеж, толкова повече са щетите.

 

Иван Митев – икономист

петък, 14 юни 2024 г.

За очакваното правителство

 

Нямането на необходима грамотност на министъра на финансите осигурява неограничавани вреди от неизпълнени задължения за дългове. Възникващите щети от дълговете причиняват провал на правителството. Мнозина коментират последици с мълчание за причини.

 

Следващого правителство ще започне работа при условия да няма общо противодействие срещу щети от дългове. Политическото пренебрегване на държавния пропуск поразява националното стопанство. Министрите са жертви на политическата сгрешеност.

Сега държавният бюджет е без необходими приходи и има увеличени разходи. Сгрешеният бюджет подсигурява инфлация. За отлагане на националния крах, правителството взима заеми за плащане на загуби от своя пропуск. Днешният държавен дълг е последица от финансова неправилност. Сътворените вреди осигуряват политическия провал на правителството.

Актуалните политически проблеми са преодолими. Подобрението общо противодействие срещу щети от дългове осигурява държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Проблемът „Държавен дълг“ е разрешим. Възможно е правителство с устойчив държавен растеж.

Защо политиците са с изяви за запазване на държавната неправилност?

Коя е причината обществеността да е с мълчание как възникнали вреди от дългове провалят правителството?

Кога ще се въведе националната полезност общо противодействие срещу щети от дългове?

 

Иван Митев – икономист