петък, 14 юни 2024 г.

За очакваното правителство

 

Нямането на необходима грамотност на министъра на финансите осигурява неограничавани вреди от неизпълнени задължения за дългове. Възникващите щети от дълговете причиняват провал на правителството. Мнозина коментират последици с мълчание за причини.

 

Следващого правителство ще започне работа при условия да няма общо противодействие срещу щети от дългове. Политическото пренебрегване на държавния пропуск поразява националното стопанство. Министрите са жертви на политическата сгрешеност.

Сега държавният бюджет е без необходими приходи и има увеличени разходи. Сгрешеният бюджет подсигурява инфлация. За отлагане на националния крах, правителството взима заеми за плащане на загуби от своя пропуск. Днешният държавен дълг е последица от финансова неправилност. Сътворените вреди осигуряват политическия провал на правителството.

Актуалните политически проблеми са преодолими. Подобрението общо противодействие срещу щети от дългове осигурява държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Проблемът „Държавен дълг“ е разрешим. Възможно е правителство с устойчив държавен растеж.

Защо политиците са с изяви за запазване на държавната неправилност?

Коя е причината обществеността да е с мълчание как възникнали вреди от дългове провалят правителството?

Кога ще се въведе националната полезност общо противодействие срещу щети от дългове?

 

Иван Митев – икономист

неделя, 2 юни 2024 г.

Избори без избор

 

Все още обществеността пренебрегва, че нямането на необходима грамотност на министъра на финансите подсигурява за провалът на политиците. Популярни лица коментират последици, ала са с мълчание за причини.

Практиката доказа, нарушаването на договор за дълг създава щети.

Сега изборите са в условия без употреба на обща закрила срещу щети от не изпълнение на договор за дълг. Създават се неограничавани щети. Лошото поведение поразява националното стопанство.

Политическата грешка е водеща причина за възникващите щети. При нейно запазване, независимо от свои идеи и поведение - всеки политик е с провал.

Нямането на необходимата обща закрила срещу щети подсигурява за национален стопански крах.

Добрата новина е, че употребата на обща закрила срещу щети от не изпълнение на договор за дълг подсигурява устойчив национален ръстеж.

Възможностите са (1) при запазване на политическата неправилност се осигурява стопански крах или (2) с употребата на полезната обща закрила срещу щети от нарушение на договор за дълг се подсигурява устойчив национален ръстеж.

В предстоящите избори участвуващите партии и коалиции са с изяви за запазване на представената лоша практика.

 

Предстои да участвуваме в избори без избор на очакване за устойчив национален растеж.

 

Защо обществеността е с реално съгласие за запазване на държавната неправилност?

 

Иван Митев – икономист

неделя, 4 февруари 2024 г.

Сега протестиращите са с осигурен провал

 

Поради общо неограничавани щети от заеми и сходни договорености, националното стопанство е с нарастващи трудности.

Добрата новина е: сегашните стопански проблеми са преодолими.

Реалността е, че употребите на валута са с добри и лоши резултати.

Сега сме свидетели на множество протести срещу правителството.

Все още протестиращите пропускат, че сега държавната власт пренебрегва необходимостта за противодействие срещу лоши резултати от употреби на пари. Дефектът осигурява общо неограничавани щети от заеми и сходни договорености.

Прилага се непълна структура на държавния бюджет. Националното стопанство е жертва на тази грешка. Поради финансовата слабост съществува потайна зависимост: колкото повече е икономическия растеж – толкова повече са щетите. Тези щети създават политическия провал на правителството.

Подпомагащите за щети държавни субсидии създават сегашната инфлация.

Щетите от заеми и сходни договорености сътворяват разруха. За забавяне на стопанския колапс, правителството взима заеми за плащане на щети от държавната слабост. Сегашният държавен дълг е последица от сгрешеното държавно управление.

 

Пример: В края на 2023 година правителството имаше две възможности:

(1) поради лошото влияние на своята финансова грешка, да признае крах на националного стопанство

или

(2) с държавния бюджет за 2024 година да обезпечи вземане на заеми за да плаща щети от своята финансова грешка. С този вариант се отлага началото на националния колапс.

Правителството прие втората възможност. Известно е, че протестиращите са със съгласие за поведението на министрите. Това подпомага за техни щети.

 

Спасението от разруха е възможно. Общото предпазване по отношение на щети от заеми и сходни договорености осигурява подобрен държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Проблемът „Държавен дълг“ е заличен. Възможен е стабилен национален просперитет.

Сега протестиращите са съгласни за запазване на държавната финансовата неправилност. В същото време, те изразяват недоволство от лоши последици от свое желание Поведението осигурява провалът на техния протест.

 

Иван Митев - икономист