неделя, 4 февруари 2024 г.

Сега протестиращите са с осигурен провал

 

Поради общо неограничавани щети от заеми и сходни договорености, националното стопанство е с нарастващи трудности.

Добрата новина е: сегашните стопански проблеми са преодолими.

Реалността е, че употребите на валута са с добри и лоши резултати.

Сега сме свидетели на множество протести срещу правителството.

Все още протестиращите пропускат, че сега държавната власт пренебрегва необходимостта за противодействие срещу лоши резултати от употреби на пари. Дефектът осигурява общо неограничавани щети от заеми и сходни договорености.

Прилага се непълна структура на държавния бюджет. Националното стопанство е жертва на тази грешка. Поради финансовата слабост съществува потайна зависимост: колкото повече е икономическия растеж – толкова повече са щетите. Тези щети създават политическия провал на правителството.

Подпомагащите за щети държавни субсидии създават сегашната инфлация.

Щетите от заеми и сходни договорености сътворяват разруха. За забавяне на стопанския колапс, правителството взима заеми за плащане на щети от държавната слабост. Сегашният държавен дълг е последица от сгрешеното държавно управление.

 

Пример: В края на 2023 година правителството имаше две възможности:

(1) поради лошото влияние на своята финансова грешка, да признае крах на националного стопанство

или

(2) с държавния бюджет за 2024 година да обезпечи вземане на заеми за да плаща щети от своята финансова грешка. С този вариант се отлага началото на националния колапс.

Правителството прие втората възможност. Известно е, че протестиращите са със съгласие за поведението на министрите. Това подпомага за техни щети.

 

Спасението от разруха е възможно. Общото предпазване по отношение на щети от заеми и сходни договорености осигурява подобрен държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Проблемът „Държавен дълг“ е заличен. Възможен е стабилен национален просперитет.

Сега протестиращите са съгласни за запазване на държавната финансовата неправилност. В същото време, те изразяват недоволство от лоши последици от свое желание Поведението осигурява провалът на техния протест.

 

Иван Митев - икономист

сряда, 10 януари 2024 г.

Потайната зависимост за политическия провал на правителството

 

Добрата новина е: сегашните водещи стопански проблеми са преодолими.

Реалността е, че употребите на валута са с добри и лоши резултати.

 

Сега държавната власт не ползва необходими знания за противодействие срещу лоши резултати от употреби на пари. Финансовата слабост причинява правителството да не осъществява общо регулиране за преодоляване на щети от заеми и подобни договорености.

Прилага се непълна структура на държавния бюджет. Националното стопанство е жертва на тази грешка. Поради финансовата слабост съществува потайна зависимост: колкото повече министрите работят за икономически растеж – толкова повече са щетите. Тези щети създават политическия провал на правителството.

Прикритите държавни субсидии създават сегашната инфлация.

Щетите от заеми и подобни договорености са смъртна заплаха за държавата. За забавяне на стопанския колапс, правителството взима заеми за плащане на щети от своята слабост. Сегашният държавен дълг е последица от сгрешеното държавно управление.

 

Пример: В Република България се запазва държавната финансова грешка. В края на 2023 година правителството имаше две възможности:

(1)  поради лошото влияние на своята финансова грешка, да обяви крах на националного стопанство

или

(2) с държавния бюджет за 2024 година да обезпечи вземане на заеми за да плаща щети от своята финансова грешка. С този вариант се отлага началото на националния колапс.

Министър-председателят академик Денков подкрепи осъществяването на втората възможност. Това подпомага за нови щети.

 

С общо регулиране за преодоляване на щети от заеми и подобни договорености устойчивият успех на правителството е възможен. Държавният бюджет е с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. „Проблемът държавен дълг“ е решен.

 

Пример: При прилагане на общо регулиране за преодоляване на щети от заеми и подобни договорености, правителството няма да има сегашни дългове.

 

Иван Митев – икономист

петък, 6 октомври 2023 г.

Вот на недоверие за резултати от свое желание

 

На 5 октомври 2023 година партиите БСП, ИТН и „Възраждане“ внесоха вот на недоверие към правителството на академик Денков за несправяне в сектор „Енергетика“.

Политиците пренебрегват, че предоставянето за временно ползване на лева е с добри и лоши последици. Щетите от предоставяне за временно ползване на лева са враг на устойчиво развитие. Без преодоляване на лоши последици от предоставяне за временно ползване на лева е с нарастващи щети.

Същественият политически проблем е нямане на съответна грамотност на министъра на финансите. Тази финансова неграмотност е предпоставка за неправилно държавно управление.

В Република България не се прилага всеобщ метод за преодоляване на щети от предоставяне за временно ползване на лева. Правителството употребява създаващ щети държавен бюджет. Сътворени са условия за трудности и кризи.

Поради държавната финансова слабост, колкото по-добре се изпълнява сегашния бюджет – толкова повече са щетите. Щетите от сгрешения държавен бюджет подсигуряват провалът на правителството.

Политиците са с реално желание за запазване на неправилното държавно поведение. Много днешни щети са от осъществявано от народните представители лошо финансово управление.

При запазване на своя пропуск държавната власт е с невъзможност за устойчиво успешно развитие. Ако народните представители плащаха със свои пари вреди от своето управление, те нямаше да запазват държавната грешка.

Внесеният вот на недоверие е с подсигурен провал, защото неговите инициатори изразяват недоволство за резултати от изпълнение на свое желание.

Възможно е спасение от нови щети.

В Република България е осъществим всеобщ метод за преодоляване на щети от предоставяне за временно ползване на лева. Приложим е предпазващ от щети държавен бюджет. Правителството ще е с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Постижимо е изплащане на държавните дългове.

 

Иван Митев – икономист