петък, 20 януари 2023 г.

Държавната финансова грешка подсигурява политически провал

 

На 20 януари 2023 година в Народното събрание се проведе среща на лидери на политически партии.

Потвърди се, водещите български политици пренебрегват, че сега държавната власт приема държавен бюджет със силно влияние за неустойчивост на официалната валута. Неправилността е част от водещата причина за сегашната инфлация. Възникващите щети подсигуряват политически провал.

Задържането на финансовата слабост увеличава щетите. Поради недостатъкът в държавното управление, колкото повече e икономическия растеж – толкова повече възникват щети. Министър-председателят е с подсигуряван политически провал.

Финансовата грешка е враг на националното стопанство. За отлагане на икономически крах – с пари от заеми, държавната власт заплаща щети от управленския порок. Заради сгрешения държавен бюджет, правителството има сегашните дългове.

Устойчивият политически успех е постижим след прекратяването на финансовата грешка.

 

Иван Митев - икономист

вторник, 3 януари 2023 г.

С причина държавна финансова грешка, 2023 година е много трудна година

 

Започна 2023 година.

Сега за държавния бюджет (1) Министерството на финансите предлага, (2) правителството инициира, а (3) парламентът осъществява финансова политика с лошо влияние за устойчивостта на официалната валута. Неправилността е водеща причина за сегашната инфлация. Всеки ще е с щети.

Запазването на слабостта увеличава щетите. Поради недостатък в организационната структура на държавното управление – колкото повече e икономическия растеж, толкова повече възникват щети. Министър-председателят е с подсигуряван политически провал.

2022-ра беше по-трудна от 2021-ва година.

С държавната грешка, 2023-та е по-мъчителна от 2022-ра година.

Финансовата грешка е злокобен враг на националното стопанство. За отлагане на икономически крах – с пари от заеми, държавната власт заплаща щети от управленския порок. Заради местната проява на разпространената в света сгрешеност, правителството има сегашни дългове.

Постижимо е държавно устойчиво развитие. Прекратяването на финансовата грешка спира развитието на сегашната инфлация.

 

Иван Митев - икономист

четвъртък, 10 ноември 2022 г.

Демокрация в условия на държавна грешка

 

На 10 ноември 2022 година се навършват 33 години от началото на демократичните промени в нашата държава.

Лошите последици от сегашното прилагане на демокрация в Република България са от наличие на създаващ щети метод за работа на Министерството на финансите. Държавната грешка е водеща причина за сегашната инфлация.

Поради създадените условия, министрите, колкото повече работят за икономически растеж – толкова повече са щетите.

Държавната власт ползва заеми за да плаща щети от финансовата неправилност. Заради своя слабост – правителството има сегашните дългове.

Централната банка не е компетентна за прекратяване на сегашната инфлация.

При запазване на политическото недоразумение е невъзможен устойчив просперитет. Дори при наличие на полезностите на демокрацията, премиерът е с подсигуряван политически провал.

Заблуда е, че пропускът в държавното управление е нормалност и е вечна действителност.

Необходим е прогрес. С прекратена грешка на Министерството на финансите е възможно устойчиво развитие.

Както съществува демокрация със създаващ щети метод за работа на Министерството на финансите (с лоши последици), така е възможна демокрация с прекратена грешка на Министерството на финансите (с подсигурено устойчиво развитие).

 

Иван Митев - икономист