сряда, 15 март 2023 г.

Министерството на финансите подсигурява нови щети

 

Днес Министерството на финансите съобщи за държавни финансови трудности.

Актуален е въпросът: ако министърът на финансите със свои пари плаща щети от прилагания лош метод за държавни финанси, дали ще е с реално съгласие за запазване на държавната финансова грешка?

 

Накратко:                                                                      

Сега министерството на финансите подготвя за осъществяване на, с много голям дефект метод за държавни финанси. Грешката е със силно влияние за неустойчива покупателна способност на официалната валута. Местната проява на разпространената в света финансова грешка е водеща причина за сегашната инфлация.

Същината на неправилността е пренебрегване качествата на парите. Всеки е с щети.  Поради неправилността в държавното управление, колкото повече e икономическия растеж – толкова повече възникват щети. Все още политиците запазват допусканата слабост. Те са жертви на своето поведение.

За отлагане на икономически крах – с пари от заеми, държавната власт заплаща щети от управленския порок. Заради лошия метод за държавни финанси, правителството има сегашните дългове.

Добрата новина е откритието на разпространената в света грешка за осъществяване на, с много голям дефект метод за държавни финанси. Спасението на съвременната цивилизация е възможно. В съответната държава, прекратяването на финансовата грешка спира сегашната инфлация.

Защо със сегашното си поведение Министерството на финансите подсигурява нови щети за стопанството на Република България?

 

Иван Митев - икономист

петък, 20 януари 2023 г.

Държавната финансова грешка подсигурява политически провал

 

На 20 януари 2023 година в Народното събрание се проведе среща на лидери на политически партии.

Потвърди се, водещите български политици пренебрегват, че сега държавната власт приема държавен бюджет със силно влияние за неустойчивост на официалната валута. Неправилността е част от водещата причина за сегашната инфлация. Възникващите щети подсигуряват политически провал.

Задържането на финансовата слабост увеличава щетите. Поради недостатъкът в държавното управление, колкото повече e икономическия растеж – толкова повече възникват щети. Министър-председателят е с подсигуряван политически провал.

Финансовата грешка е враг на националното стопанство. За отлагане на икономически крах – с пари от заеми, държавната власт заплаща щети от управленския порок. Заради сгрешения държавен бюджет, правителството има сегашните дългове.

Устойчивият политически успех е постижим след прекратяването на финансовата грешка.

 

Иван Митев - икономист

вторник, 3 януари 2023 г.

С причина държавна финансова грешка, 2023 година е много трудна година

 

Започна 2023 година.

Сега за държавния бюджет (1) Министерството на финансите предлага, (2) правителството инициира, а (3) парламентът осъществява финансова политика с лошо влияние за устойчивостта на официалната валута. Неправилността е водеща причина за сегашната инфлация. Всеки ще е с щети.

Запазването на слабостта увеличава щетите. Поради недостатък в организационната структура на държавното управление – колкото повече e икономическия растеж, толкова повече възникват щети. Министър-председателят е с подсигуряван политически провал.

2022-ра беше по-трудна от 2021-ва година.

С държавната грешка, 2023-та е по-мъчителна от 2022-ра година.

Финансовата грешка е злокобен враг на националното стопанство. За отлагане на икономически крах – с пари от заеми, държавната власт заплаща щети от управленския порок. Заради местната проява на разпространената в света сгрешеност, правителството има сегашни дългове.

Постижимо е държавно устойчиво развитие. Прекратяването на финансовата грешка спира развитието на сегашната инфлация.

 

Иван Митев - икономист