понеделник, 1 август 2022 г.

Служебно правителство с подсигуряван политически провал

Президентът на Република България назначи служебно правителство.

Актуалният въпрос е: Защо се назначава служебно правителство с подсигуряван политически провал?

Кратко за ситуацията:

Република България прилага метод за емитиране на левове без необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност. Нямането на необходима защита за запазване на покупателната способност на левовете е съществената причина за сегашните щети в нашата държава.

Българската централна банка няма капацитет за премахване на водещата причина за актуалните щети. Правителството е компетентно за инициатива за прекратяване на водещата причина за сегашните щети.

Все още, държавната власт запазва неправилността. Заради държавната грешка, правителството, колкото повече помага за икономически растеж – толкова повече възникват щети.

Щетите от нямането на необходима защита за запазване на покупателната способност на левовете са повече от ползата от работата на българските министри.

С неправилна структура на държавния бюджет, Министерството на финансите прикрива пропусканите държавни приходи и увеличени разходи.

Въведената практика намалява приходите и увеличава разходите в държавния бюджет. За временно отлагане на националния стопански крах, правителството взима заеми за да плаща щети от своето поведение.

Държавната грешка при употреба на левове сътворява неограничени щети. Парите в държавния бюджет за заплащане на щетите от тази грешка са с ограничение. Тази недостатъчност на пари подсигурява политическия провал на служебния Министър-председател. След достатъчно време политическият провал на премиера е реалност.

Спасението от нови щети в Република България е възможно с въвеждане на подобрение необходима защита за запазване на покупателната способност на левовете.

 

Иван Митев - икономист

 

събота, 30 юли 2022 г.

Илюзията на политиците

По време на последното заседание на 47-ото Народно събрание водещи политици представиха свои декларации. Общото при техните изяви е, че политиците реално изразиха политическа илюзия за възможен устойчив политически успех.

Такъв политически успех е невъзможен. Сега всеки партиен ръководител работи в обстановка на емитиране на пари без необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност. Това е условие за подсигуряван техен политически провал.

Нямането на необходима защита за запазване на покупателната способност на парите е съществената причина за сегашната инфлация.

Съответната държавна власт има две възможности:

Първа: Запазването на злокобния метод за емитиране на пари без необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност сътворява нови щети.

Поради лошото влияние от методът за емитиране на пари без необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност, колкото повече правителството работи за икономическо развитие – толкова по-много са щетите.

За отлагане на стопанска криза, правителството взима заеми за да плати щети от много лошите качества на прилагания метод за емитиране на пари. Заради неправилността, правителството е със сегашните дългове.

Министър-председателят е с подсигуряван политически провал. При достатъчно време, ползите от работата на правителството са много по-малко от щетите от лошото влияние от сега допусканата злокобна държавна грешка и политическия провал на премиера се осъществява.

Втора: Прилагането на метод за емитиране на пари с необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност е условие за устойчиво държавно развитие. Ако се ползваше този метод за емитиране на пари, държавите нямаше да имат сегашните дългове.

 

За възможен устойчив успех е необходимо съответния политик да работи за активно противодействие срещу инфлация.

Възможното необходимо активно противодействие срещу инфлация се осъществява чрез усъвършенствуване на държавното управление с необходима защита за запазване на покупателната способност на парите.

 

Също, осъществяването на такъв подход ще допринесе за спасение на съвременната цивилизация от предстоящ глобален стопански колапс от лошото влияние от държавната неправилност при емитиране на пари. Този подход е успешно изпълним, защото вече е разкрит злокобен елемент в сегашния процес на емитиране на пари. Изяснена е същината на допусканата държавна парична грешка. Необходимото подобрение при емитиране на пари осигурява прекратяване на създаващата щети за всеки държавна грешка.

 

Иван Митев - икономист

сряда, 16 февруари 2022 г.

Възможно е устойчиво противодействие срещу инфлация

 

През последните четири десетилетия в Република България има над 1 000 000 % (един милион процента) увеличение на цената на електроенергията. Обществеността е с мълчание за причините за повишените цени.

Сега само за 9 % (девет процента) годищна инфлация се проявява огромна обществена активност, с множество коментари за ситуацията.

 

Накратко за сегашния икономически процес инфлация:

В Република България, въведеният вреден за запазване на покупателната способност на лева основен метод за емисии на банкноти и монети е водещата причина за сегашната инфлация.

Водещата причина за сегашната инфлация е една. Това е критерий за развитие на опростен прототип инфлация.

Днес държавната власт ползва грешна теза за първична същина на инфлацията. С този подход е невъзможен траен успех срещу повишение на цени. Наличната неправилност поразява бедни и богати.

Централната банка няма капацитет за устойчиво прекратяване на инфлация и други щети от неправилни емисии на банкноти и монети.

Всички са жертви на държавната неправилност при емисии на банкноти и монети.

Правителството взима заеми за да плати щети от паричната неправилност.

 

Запазването на злокобната парична политика завишава щетите. Неизбежните последици са инфлация и прояви на стопанска разруха.

Ако се прилагаше полезен за запазване на покупателната способност на лева основен метод за емисии на банкноти и монети, правителството нямаше да има сегашните дългове.

 

Постижимо е устойчиво развитие.

В Република България, въвеждането на полезен за запазване на покупателната способност на лева основен метод за емисии на банкноти и монети е условие за устойчиво противодействие срещу инфлация.

 

Иван Митев - икономист