сряда, 16 февруари 2022 г.

Възможно е устойчиво противодействие срещу инфлация

 

През последните четири десетилетия в Република България има над 1 000 000 % (един милион процента) увеличение на цената на електроенергията. Обществеността е с мълчание за причините за повишените цени.

Сега само за 9 % (девет процента) годищна инфлация се проявява огромна обществена активност, с множество коментари за ситуацията.

 

Накратко за сегашния икономически процес инфлация:

В Република България, въведеният вреден за запазване на покупателната способност на лева основен метод за емисии на банкноти и монети е водещата причина за сегашната инфлация.

Водещата причина за сегашната инфлация е една. Това е критерий за развитие на опростен прототип инфлация.

Днес държавната власт ползва грешна теза за първична същина на инфлацията. С този подход е невъзможен траен успех срещу повишение на цени. Наличната неправилност поразява бедни и богати.

Централната банка няма капацитет за устойчиво прекратяване на инфлация и други щети от неправилни емисии на банкноти и монети.

Всички са жертви на държавната неправилност при емисии на банкноти и монети.

Правителството взима заеми за да плати щети от паричната неправилност.

 

Запазването на злокобната парична политика завишава щетите. Неизбежните последици са инфлация и прояви на стопанска разруха.

Ако се прилагаше полезен за запазване на покупателната способност на лева основен метод за емисии на банкноти и монети, правителството нямаше да има сегашните дългове.

 

Постижимо е устойчиво развитие.

В Република България, въвеждането на полезен за запазване на покупателната способност на лева основен метод за емисии на банкноти и монети е условие за устойчиво противодействие срещу инфлация.

 

Иван Митев - икономист

четвъртък, 18 ноември 2021 г.

Продължаваме промяната подсигурява политически провал

 Участниците в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. пренебрегват, че методът за предоставяне на пари за ползване със срок за връщане има решаващо влияние за резултата от работата на министрите. 

Накратко за стопанската обстановка в Република България:

Въведеният неправилен метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане е водещата причина за щети. Инфлацията е закономерна последица.

Органите на държавната власт са с недостатъчно разбиране за инфлацията. С този подход е невъзможно успешно държавно противодействие срещу инфлацията.

Правителството взима заеми за да плати щети от паричната грешка. Ресурсите за отлагане на криза са ограничени. След достатъчно време започва национална криза.

Централната банка няма капацитет за спасение от стопанска криза.

Победителят в изборите Продължаваме промяната е жертва на злокобната парична процедура, ала е с реално съгласие за запазване на злокобната парична процедура.

Възникващите щети подсигуряват политически провал за министрите на Продължаване на промяната и коалиционните партньори.

Основните ситуации са две:

Първа: Запазването на неправилният метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане създава щети. Министър-председателят с подсигуряван политически провал.

Правителството има възможност за противодействие спрямо политическия провал.        

Защо Продължаваме промяната запазва държавната грешка?

Втора: Прилагането на подобрен метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане подпомага устойчивото развитие на Република България. Министър-председателят е с потенциал за устойчив успех.

 

Иван Митев - икономист

понеделник, 25 октомври 2021 г.

Съществената причина за инфлацията е разкрита

 Държавната власт прилага неправилно разбиране за инфлация. С този подход успешното противодействие срещу общото повишение на цените на стоките и услугите е невъзможно.

Нямането на необходима защита срещу щети от предоставени левове за ползване със срок за връщане е съществената причина за инфлацията в Република България.

При голямо въздействие от паричната грешка е с поразяваща инфлация.

 

Пример: Новите цени на електрическата енергия, природният газ, другите стоки и услуги са проявления на поразяваща инфлация.

 

Все още обществеността коментира инфлацията (последицата), а е мълчалива за съществената причина.

 

Иван Митев - икономист

вторник, 21 септември 2021 г.

Накратко за инфлацията

 

Обществеността е приела, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите.

Все още се пренебрегва, че общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

В действителност, инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

Предоставянето на пари за временно ползване е полезно, ала е с възможни щети.

Пазарната цена на парите е с кардинална зависимост от (1) без необходима защита срещу щети от … или (2) с необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване.

Сега (без необходима защита срещу щети) неправилно се предоставят пари за временно ползване. Злокобната парична процедура е съществената причина за намалена пазарна цена на парите. Всички сме жертви на разпространена в държавите сгрешена употреба на пари.

 

Основните ситуации за пазарната цена на парите са две:

Първа: Запазването на неправилния метод за предоставени пари за временно ползване помага за намаление на пазарната цена на парите.

Възникналата инфлация влияе за правителство с политически провал.

Защо се запазва съответната местна проява на разпространена в света съдбовна парична грешка?

Втора: Подобрението необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване е условие за устойчива пазарна цена на парите. Политиците са с шанс за стабилен успех.

 

Водещи изводи за благополучно противодействие срещу инфлацията:

 

1. Значителна слабост е приемане, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите. С тази погрешна теоретична база няма случай за осъществено успешно противодействие срещу инфлация.

 

2. Общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

 

3. В действителност инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

4. Без необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване е съществена причина за инфлация.

 

5. Подобрението с необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване подсигурява сполучливо противодействие срещу инфлация.

 

Иван Митев - икономист

събота, 4 септември 2021 г.

Актуално за банките и техните клиенти

Банките и техните клиенти са жертви на създаващ неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари.

Банките и техните клиенти понасят щети от злокобната парична процедура и търсят подходи за спасение от банкрут.За временно подпомагане на правителството да ползва заеми, (за сметка на бъдещи завишени щети) централната банка намали основната лихва. 

Мнозина са с реално съгласие със запазване на съдбовната парична грешка, ала са недоволни от създаваните щети.

За постигане на устойчиво развитие на банките е необходим (без създаващата неограничени щети парична грешка) подобрен метод за предоставяне на пари.

За банките и техните клиенти вариантите са:

Първи:  Създаващият неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари причинява неограничени щети за банките и техните клиенти. Устойчивото развитие е невъзможно. Понасяме нови вреди.

Втори: Без създаващата неограничени щети парична грешка, с подобрен метод за предоставяне на пари е възможно устойчиво развитие на банките и техните клиенти.

Иван Митев - икономист