вторник, 30 април 2019 г.

Стопанска ситуация


ГЕРБ пренебрегва, че заради сложността на стопанските процеси Българската народна банка (БНБ) работи с възникване на съпътстващи щети.
ГЕРБ е с реално съгласие за запазване на местната проява на разпространена в света практика за неограничавани щети от работата на централната банка. Това поведение на ГЕРБ е фатална грешка. При нейно наличие, колкото повече ГЕРБ работи за развитие на обществен икономически растеж, толкова повече са щетите от работата на БНБ, съответно по-голямо е недоволството на хората от понасяните щети.
За щетите от работата на БНБ обществеността изисква отговорност от правителството на ГЕРБ. Изискването на тази отговорност подсигурява политическия провал на ГЕРБ.

Правилното поведение на ГЕРБ е да осъществи спасение от щети от работата на БНБ. Това е възможно чрез подходящо противодействие спрямо щети от работата на БНБ.

Иван Митев - икономист

понеделник, 22 април 2019 г.

В Република България липсва условие за устойчив успех на правителството и централната банка


Публикацията на г-н Радослав Миленков, подуправител на Българската народна банка (БНБ), ръководител на управление „Банков надзор”, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в Република България, бр. 57, април 2019 г. „ПРИОРИТЕТИ НА БАНКОВИЯ НАДЗОР“ е повод за преценка на условие за работа на правителството и централната банка (ЦБ).
Сложността на стопанските процеси е пречка ЦБ да постигне поставената цел да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на валутата и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Във всяка държава, съответната ЦБ няма способност да осигури устойчива парична система.
За спасение от щети от работата на БНБ, правителството на Република България подпомага БНБ.
Усилията на министрите за икономическия растеж не са достатъчни за спасение от щети от БНБ. При създадените условия, правителството колкото повече работи за икономически растеж толкова повече са щетите от работата на БНБ. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Доказано е, БНБ възпроизвежда разпространена в света практика без да ангажира общественото внимание за вреди от своята работа.
При тази обстановка е с много лоши последици.

Пример: Случилата се ситуация при КТБ АД е доказателство, че начинът за правителствено подпомагане на БНБ е неправилен.

Грешното правителственото подпомагане на БНБ способствува за погрешен начин за работа на БНБ.
Злокобната слабост на правителственото подпомагане на БНБ е липсата на противодействие срещу възникващи щети от нейната работа. Запазването на държавният пропуск е сигурен подход за провал на правителството.
Изяснено е, Република България понася щети от местна проява на разпространен в света грешен начин на работа на правителството и ЦБ.
Спасението от общественото зло е постижимо.
Основните възможности за Република България са две:
1. При правителствено подпомагане на БНБ без ограничаване на щети от работата на ЦБ е с нарастване на щетите в Република България.
При въведения прийом – колкото повече е българският икономически растеж, толкова повече са щетите. Правителството на Република България и управлението на БНБ са със съдба на жертви.
2. При правилно правителствено подпомагане на БНБ с ограничаване на щети от работата на ЦБ – Република България е с възможност за стабилен просперитет.
Необходимото подобрение за правителството и ЦБ е реализиране на правителствено подпомагане на ЦБ с ограничаване на щети от нейната работа.
Днес в Република България липсва условие за устойчив успех на правителството и ЦБ.
Устойчивото развитие на Република България е възможно само при правилен начин за работа на правителството и БНБ.

Иван Митев – икономист