вторник, 30 април 2019 г.

Стопанска ситуация


ГЕРБ пренебрегва, че заради сложността на стопанските процеси Българската народна банка (БНБ) работи с възникване на съпътстващи щети.
ГЕРБ е с реално съгласие за запазване на местната проява на разпространена в света практика за неограничавани щети от работата на централната банка. Това поведение на ГЕРБ е фатална грешка. При нейно наличие, колкото повече ГЕРБ работи за развитие на обществен икономически растеж, толкова повече са щетите от работата на БНБ, съответно по-голямо е недоволството на хората от понасяните щети.
За щетите от работата на БНБ обществеността изисква отговорност от правителството на ГЕРБ. Изискването на тази отговорност подсигурява политическия провал на ГЕРБ.

Правилното поведение на ГЕРБ е да осъществи спасение от щети от работата на БНБ. Това е възможно чрез подходящо противодействие спрямо щети от работата на БНБ.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар