понеделник, 22 април 2019 г.

В Република България липсва условие за устойчив успех на правителството и централната банка


Публикацията на г-н Радослав Миленков, подуправител на Българската народна банка (БНБ), ръководител на управление „Банков надзор”, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в Република България, бр. 57, април 2019 г. „ПРИОРИТЕТИ НА БАНКОВИЯ НАДЗОР“ е повод за преценка на условие за работа на правителството и централната банка (ЦБ).
Сложността на стопанските процеси е пречка ЦБ да постигне поставената цел да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на валутата и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Във всяка държава, съответната ЦБ няма способност да осигури устойчива парична система.
За спасение от щети от работата на БНБ, правителството на Република България подпомага БНБ.
Усилията на министрите за икономическия растеж не са достатъчни за спасение от щети от БНБ. При създадените условия, правителството колкото повече работи за икономически растеж толкова повече са щетите от работата на БНБ. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Доказано е, БНБ възпроизвежда разпространена в света практика без да ангажира общественото внимание за вреди от своята работа.
При тази обстановка е с много лоши последици.

Пример: Случилата се ситуация при КТБ АД е доказателство, че начинът за правителствено подпомагане на БНБ е неправилен.

Грешното правителственото подпомагане на БНБ способствува за погрешен начин за работа на БНБ.
Злокобната слабост на правителственото подпомагане на БНБ е липсата на противодействие срещу възникващи щети от нейната работа. Запазването на държавният пропуск е сигурен подход за провал на правителството.
Изяснено е, Република България понася щети от местна проява на разпространен в света грешен начин на работа на правителството и ЦБ.
Спасението от общественото зло е постижимо.
Основните възможности за Република България са две:
1. При правителствено подпомагане на БНБ без ограничаване на щети от работата на ЦБ е с нарастване на щетите в Република България.
При въведения прийом – колкото повече е българският икономически растеж, толкова повече са щетите. Правителството на Република България и управлението на БНБ са със съдба на жертви.
2. При правилно правителствено подпомагане на БНБ с ограничаване на щети от работата на ЦБ – Република България е с възможност за стабилен просперитет.
Необходимото подобрение за правителството и ЦБ е реализиране на правителствено подпомагане на ЦБ с ограничаване на щети от нейната работа.
Днес в Република България липсва условие за устойчив успех на правителството и ЦБ.
Устойчивото развитие на Република България е възможно само при правилен начин за работа на правителството и БНБ.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар