петък, 6 октомври 2023 г.

Вот на недоверие за резултати от свое желание

 

На 5 октомври 2023 година партиите БСП, ИТН и „Възраждане“ внесоха вот на недоверие към правителството на академик Денков за несправяне в сектор „Енергетика“.

Политиците пренебрегват, че предоставянето за временно ползване на лева е с добри и лоши последици. Щетите от предоставяне за временно ползване на лева са враг на устойчиво развитие. Без преодоляване на лоши последици от предоставяне за временно ползване на лева е с нарастващи щети.

Същественият политически проблем е нямане на съответна грамотност на министъра на финансите. Тази финансова неграмотност е предпоставка за неправилно държавно управление.

В Република България не се прилага всеобщ метод за преодоляване на щети от предоставяне за временно ползване на лева. Правителството употребява създаващ щети държавен бюджет. Сътворени са условия за трудности и кризи.

Поради държавната финансова слабост, колкото по-добре се изпълнява сегашния бюджет – толкова повече са щетите. Щетите от сгрешения държавен бюджет подсигуряват провалът на правителството.

Политиците са с реално желание за запазване на неправилното държавно поведение. Много днешни щети са от осъществявано от народните представители лошо финансово управление.

При запазване на своя пропуск държавната власт е с невъзможност за устойчиво успешно развитие. Ако народните представители плащаха със свои пари вреди от своето управление, те нямаше да запазват държавната грешка.

Внесеният вот на недоверие е с подсигурен провал, защото неговите инициатори изразяват недоволство за резултати от изпълнение на свое желание.

Възможно е спасение от нови щети.

В Република България е осъществим всеобщ метод за преодоляване на щети от предоставяне за временно ползване на лева. Приложим е предпазващ от щети държавен бюджет. Правителството ще е с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Постижимо е изплащане на държавните дългове.

 

Иван Митев – икономист