вторник, 17 март 2020 г.

Пандемията от COVID-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на Джон Лоу


Възникват икономически щети при липса на официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари. Този подход за въведени в употреба пари е с характеристика на грешка на Джон Лоу от 1716 година.
Проучването доказва, че пандемията от COVID-19 е много силен стимулатор за икономически щети при наличие на грешката на централната банка. Създадена е обстановка за ускорено възникване на икономическа криза.

Пример: Пандемията от COVID-19 създаде условия само за няколко месеца да се създадат щети от запазваната грешка на Джон Лоу, които щети, без пандемията от COVID-19 щяха да възникнат за десетки години.
Ако грешката на централната банка не е запазена:
1: Пандемията от COVID-19 нямаше да е с катастрофални икономически щети.
2: Държавното управление щеше да разполага с целеви финансов фонд за защита от възникващи щети.

При пандемията от COVID-19 светът страда от лошите икономически последици, ала пренебрегва съществения причинител (запазваната грешка на Джон Лоу).
Вариантите са два:
Първи. Всички сме жертви на запазваната грешка на Джон Лоу. Пандемията от COVID-19 е много силен стимулатор за завишаване на икономическите щети от наличната грешка на централната банка.
Пренебрегването на лошото влияние на грешката на централната банка осигурява нарастване на щетите при пандемията от COVID-19.
Защо обществеността е с реално съгласие централната банка да прилага грешката на Джон Лоу?
Втори. За устойчиво разрешаване на проблема с нарастващите икономически щети е необходимо:
1. Обществено разобличаване на разпространената в света грешка на Джон Лоу.
2. Прекратяване на грешката на централната банка чрез въвеждане на официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите.
Същината на належащата полезна световна новост е парична система с два основни лихвени процента.

Злокобното при актуалната ситуация е, че пандемията от COVID-19 е в условия на централна банка със запазвана грешка на Джон Лоу.

Иван Митев - икономист