събота, 25 юли 2020 г.

Подведени протестиращи


През месец юли 2020 година хиляди хора в Република България протестират срещу правителството.
Базовият източник за тяхното поведение са понасяни щети.
Обществено неизвестното е, че протестиращите са реално подведени и запазват съществената причина за възникване на щети.

За ситуацията:
Сега централната банка (ЦБ) е с емисии пари без официална защита срещу щети от липса на тяхна пълна икономическа стойност. Това е съществената причина за възникване на щети.
Особеното на сегашната ситуация е, че пандемията от COVID-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на ЦБ.
Вариантите са два:
Първи: Запазването на неправилната емисия пари увеличава щетите и възникват лоши последици за всички. Правителството е жертва на работата на ЦБ.
Втори: За устойчиво спасение от икономически щети е нужно:
1. Обществено разобличаване на вредност от сегашни емисии пари.
2. Подобряване на дейността на ЦБ.
Сега участниците в протестите протестират срещу конкретна жертва от поведението на ЦБ. Това не може да им осигури устойчив успех, защото се съхранява съществената причина за техните щети.
При запазване на грешката на ЦБ дори при смяна на 1000 правителства е невъзможно устойчиво обществено развитие. С фаталната слабост на ЦБ, които да са Министър-председател и министри – колкото повече работят за обществен икономически растеж, толкова повече възникват щети и правителството е с по-голям политически провал.
Както в Република България, сега във всяка държава съответната ЦБ е реално без отговорна ангажираност към допусканата стопанска вредност, защото обществеността изисква от правителството отговорност за възникващи щети от пропуск при емисия на пари.
За устойчиво обществено развитие е жизнено важно да се предприеме стъпка за въвеждане на емисия пари с официална защита срещу щети от липса на тяхна пълна икономическа стойност.

Иван Митев - икономист