вторник, 19 март 2019 г.

Възможностите на Република България


Устойчивият просперитет на Република България е със съществена зависимост от работата на централната банка (ЦБ).
Поради сложността на стопанските процеси ЦБ е работила, работи и ще работи със съпътстващи щети.
Сега държавните институции пренебрегват истината, че наличието на неограничавани щети от ЦБ подсигурява възникване на стопански дисбаланси и хората понасят болезнени щети.
При запазване на държавната грешка българите сме със съдба на жертви и нарастващи страдания от вредната за всеки държавна грешка.
ЦБ е необходима, ала не е достатъчна за възможен устойчив държавен просперитет.
Устойчивият успех на Република България е постижим само с обществено предпазване спрямо щетите от ЦБ.

Възможностите в Република България са:
1.      Без обществено предпазване спрямо щетите от ЦБ – щетите се увеличават и страданията на хората нарастват.
2.      Със обществено предпазване спрямо щетите от ЦБ е с условия за устойчив държавен просперитет.

Спасението на Република България от нарастващи щети е възможно само чрез обществено разобличаване на наследената от векове местна проява на световна държавна грешка.
Полезната политика за осъществяване на обществено предпазване спрямо щетите от ЦБ е световна новост и създава условия за устойчив държавен просперитет.

Иван Митев - икономист

вторник, 12 март 2019 г.

Най-важното за просперитета на държавата


Най-важното за просперитета на държавата е устойчивостта на паричната система.
Централната банка няма способност да осигури устойчива парична система.
Заради липсата на противодействие срещу липсата на способност на централната банка да осигури устойчива парична система – колкото повече държавата подпомага обществения икономически растеж, толкова повече са щетите. Създадената обстановка подсигурява провал на правителството.
При допусканата държавна грешка, и 1000 пъти да се проведат избори не е възможно устойчиво подобрение на жизненото равнище.
Устойчивият държавен просперитет е възможен само при осъществявано противодействие срещу липсата на способност на централната банка да осигури устойчива парична система.