вторник, 12 март 2019 г.

Най-важното за просперитета на държавата


Най-важното за просперитета на държавата е устойчивостта на паричната система.
Централната банка няма способност да осигури устойчива парична система.
Заради липсата на противодействие срещу липсата на способност на централната банка да осигури устойчива парична система – колкото повече държавата подпомага обществения икономически растеж, толкова повече са щетите. Създадената обстановка подсигурява провал на правителството.
При допусканата държавна грешка, и 1000 пъти да се проведат избори не е възможно устойчиво подобрение на жизненото равнище.
Устойчивият държавен просперитет е възможен само при осъществявано противодействие срещу липсата на способност на централната банка да осигури устойчива парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар