четвъртък, 14 февруари 2019 г.

22 трилиона долара държавен дълг на САЩ е последица от грешка


Много специалисти споделят вековно разпространена в света неправилна теза, че „всъщност човешкия фактор ръководещ централната банка (ЦБ) прави грешките особено опасни за икономиката“. При съобразяване с нея решението на проблема се търси чрез замяна на един ръководител на ЦБ с друг.
Поради сложността на икономическите процеси, при всеки ръководител и при всякакъв начин на управление на която да е ЦБ в света винаги възникват съпътстващи щети от работата на ЦБ.
Стремежът е съпътстващите щети от работата на ЦБ да са възможно най-малки, ала това не е най-съществения проблем.
Фаталната държавна грешка са неограничаваните съпътстващи щети от работата на ЦБ.
Все още обществеността пренебрегва, че при наличието на неограниченост на щетите от работата на ЦБ хората живеят в икономически капан. Сега колкото повече работят хората за постигане на икономически растеж, толкова повече са съпътстващите щети от работата на ЦБ. Неограничеността на съпътстващите щети от работата на ЦБ подсигурява създаване на дисбаланси. При достатъчно време възниква катастрофална криза, при която в стихийни процеси се унищожават дисбаланси и много други стопански ценности. Запазването на държавната грешка (в достатъчно време) повтаря тези процеси.
Днес във всяка държава, най-големите нейни стопански проблеми са последици от неограничаваните съпътстващи щети от работата на ЦБ.
Потребно е да се зачита истината, че неограничеността на съпътстващи щети от работата на ЦБ е фаталната грешка, която пречи за устойчиво развитие на държавата.
Разрешаването на наличния проблем е възможно чрез реализиране на сполучлива защита срещу съпътстващи щети от работата на ЦБ.

Актуалната ситуация в Съединените американски щати (САЩ):
Сегашният държавен дълг на САЩ за над 22 трилиона долара е последица от заеми за правителството на САЩ за осигуряване на пари за да се плащат неограничавани съпътстващи щети от работата на Федералната резервна система (ФЕД).
Ако САЩ ползваше защита срещу съпътстващи щети от работата на ФЕД, то САЩ нямаше да има сегашния дълг.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар