събота, 9 февруари 2019 г.

Европейската централна банка няма способност да осигури устойчива еврозона


Република България подготвя замяна на лева с евро. Важният въпрос е: какво да се прави?
Съществената сила на Европейския съюз (ЕС) е стабилното подпомагане на икономическия растеж.
Кардиналната слабост на ЕС е Европейската централна банка (ЕЦБ).
Цел на ЕЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на еврото и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е пречка ЕЦБ да постигне поставената цел. ЕЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети от дейността.
През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ понасят щети от Федералният резерв на САЩ. Сходно със САЩ, щетите от работата на ЕЦБ поразяват всяка държава от еврозоната.
Изводът е: ЕЦБ няма способност да осигури устойчива еврозона.
За спасение от щетите от ЕЦБ, Европейската комисия (ЕК) подпомага ЕЦБ. Трудът на комисарите от ЕК чрез абсолютно подсигуряване на икономическия растеж за подпомагане срещу щети от работата на ЕЦБ е с качество на основен начин на управление. Този подход сътворява блага, ала създава условия за нови щети от ЕЦБ. Неограничаваните щети от ЕЦБ спомагат за възникване на стопански кризи. Правителствата от еврозоната ползват заеми за да предпазят държавата от разруха. Потвърдено е: икономическият растеж не е достатъчен за спасение от неограничаваните щети от работата на ЕЦБ.
Пример: При абсолютен икономическия растеж за подпомагане срещу щети от ЕЦБ в Република Гърция възникна национална стопанска криза. Актуални са заплахи за други кризи в еврозоната.

При липса на сполучливо противодействие срещу щети от ЕЦБ, съответно правителство от еврозоната колкото повече работи за икономически растеж толкова повече са щетите в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Пример: Неограничаваните щети от работата на ЕЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Нарастването на щетите в еврозоната доказват наличие на неправилност. За първи път в света грешният основен начин за управление на парична система с абсолютно подсигуряване на икономически растеж е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Слабостта е липсата на правилно противодействие срещу щети от централната банка. Запазването на грешката е с увеличавани щети.
Спасението от общественото зло е постижимо. За ЕС жизнено необходимо е вярно противодействие срещу щети от ЕЦБ. Това подобрение на еврозоната ще е световна новост. Същото сътворява правилен основен начин за управление на еврозоната със съвместни (1) ЕЦБ, (2) стабилно подсигуряван икономически растеж и (3) реализиране на сполучливо противодействие срещу щети от ЕЦБ.
Полезно за Република България е да помогне на ЕС да въведе защита срещу щети от работата на ЕЦБ.
Устойчивата еврозона е възможна само при осъществяване на защита срещу щети от работата на ЕЦБ.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар