събота, 9 февруари 2019 г.

Централната банка няма способност да осигури устойчива парична система


Съществената слабост на всяка държава е нейната Централна банка (ЦБ).
Цел на ЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на нейната валута и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е пречка ЦБ да постигне поставената цел. ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети от дейността.
През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ понасят щети от Федералният резерв на САЩ. Сходно със САЩ, щетите от работата на ЦБ поразяват съответната държава.
Изводът е: ЦБ няма способност да осигури устойчива парична система.
За спасение от щетите от ЦБ, правителството подпомага ЦБ. Трудът на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономическия растеж за подпомагане срещу щети от работата на ЦБ е с качество на основен начин на управление. Този подход сътворява блага, ала създава условия за нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за възникване на стопански кризи. Правителствата ползват заеми за да предпазят държавата от разруха. Потвърдено е: икономическият растеж не е достатъчен за спасение от неограничаваните щети от ЦБ.
Пример: При абсолютен икономическия растеж за подпомагане срещу щети от Европейската ЦБ (ЕЦБ) в Република Гърция възникна национална стопанска криза. Актуални са заплахи за други национални кризи.

При липса на сполучливо противодействие срещу щети от ЦБ, съответно правителство колкото повече работи за икономически растеж толкова повече са щетите в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Пример: Неограничаваните щети от ЕЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Нарастването на щетите в съответна парична система доказват наличие на неправилност. За първи път в света грешният основен начин за управление на парична система с абсолютно подсигуряване на икономически растеж е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Слабостта е липсата на правилно противодействие срещу щети от централната банка. Запазването на грешката е с увеличавани щети.
Спасението от общественото зло е постижимо. За всяка държава е жизнено необходимо вярно противодействие срещу щети от ЦБ. Това подобрение на паричната система ще е световна новост. Същото сътворява правилен основен начин за управление на парична система със съвместни (1) ЦБ, (2) стабилно подсигуряван икономически растеж и (3) реализиране на сполучливо противодействие срещу щети от ЦБ.
Устойчивата парична система е възможна само при осъществяване на защита срещу щети от ЦБ.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар