понеделник, 11 февруари 2019 г.

Злокобната грешка на човешката цивилизация


В света щетите се увеличават и човешката цивилизация е със нарастваща заплаха за катастрофална криза.
Международните институции и правителствата усилено търсят причината.
Целеви научни изследвания разкриха, че първичният източник за нарастващите щети е работата на Централната банка (ЦБ).
Цел на ЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на нейната валута и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е пречка ЦБ да постигне поставената цел. ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети от дейността.
През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ понасят щети от Федералният резерв на САЩ. Сходно със САЩ, щетите от работата на съответната ЦБ поразяват държавата.
Изводът е: ЦБ няма способност да работи без възникващи съпътстващи щети.
За спасение от съпътстващи щети от ЦБ, сега съответното правителство прилага абсолютно подсигуряване на икономическия растеж. Този подход е с качество на основен начин на управление. Същият сътворява блага, ала създава условия за нови съпътстващи щети от ЦБ. Неограничаваните съпътстващи щети от ЦБ спомагат за поява на стопански кризи. Правителствата ползват заеми за да предпазят държавата от разруха. Потвърдено е: икономическият растеж не е достатъчен за спасение от неограничавани съпътстващи щети от работата на ЦБ.
При липса на сполучливо противодействие срещу съпътстващи щети от ЦБ, съответно правителство е в икономически капан. Колкото повече работят министрите за икономически растеж толкова повече са съпътстващите щети от ЦБ. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Пример: Неограничаваните съпътстващи щети от Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Постоянното нарастване на съпътстващите щети от работата на ЦБ доказват допускане на неправилност. За първи път в света основният начин за управление на парична система с абсолютно подсигуряване на икономически растеж е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. При него, фаталната слабост е липсата на правилно противодействие срещу съпътстващи щети от ЦБ. Запазването на този грешен начин е с увеличавани съпътстващи щети от ЦБ.
Спасението на човешката цивилизация от катастрофална криза е постижимо. За съответната държава е жизнено необходимо вярно противодействие срещу съпътстващи щети от ЦБ. Това подобрение на паричната система е световна новост. Същото сътворява правилен основен начин за управление на парична система със съвместни (1) ЦБ, (2) стабилно подсигуряван икономически растеж и (3) реализиране на сполучливо противодействие срещу съпътстващи щети от работата на ЦБ.
Устойчивият просперитет на човешката цивилизация е възможен само при осъществяване на правилна защита срещу съпътстващи щети от работата на ЦБ.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар