понеделник, 24 юни 2024 г.

С държавната неправилност е невъзможно устойчиво правителство

 

Президентът на републиката започна консултации с парламентарните групи от 50-ото Народно събрание.

Злокобният проблем на следващото правителство е, че дори с подкрепа на 240 народни представители не може да осъществи устойчиво успешно държавно управление, защото властта прилага частични методи за преодоляване на щети от съответни дългове. С държавната неправилност се осигуряват неограничени щети от други дългове. Наличието на вредното въздействие поразява националното стопанство.

Лошата политика по отношение щети от неизпълнени задължения за дългове подсигурява национален стопански крах.

Поради щетите от финансовата слабост, независимо от предлагани идеи и поведение на правителството – същото е с политически провал.

При запазване на държавната сгрешеност, на управляващата партия трябват партньори за да ги ползва за оправдания за своя политически провал.

 

Добрата новина е: с употребата на полезния общ метод за преодоляване на щети от дългове, министрите могат да осъществят устойчив публичен растеж.

 

Поради условията с държавната неправилност да се прилагат частични методи за преодоляване на щети от съответни дългове, правителството – колкото повече работи за икономически растеж, толкова повече са щетите.

 

Иван Митев – икономист

петък, 14 юни 2024 г.

За очакваното правителство

 

Нямането на необходима грамотност на министъра на финансите осигурява неограничавани вреди от неизпълнени задължения за дългове. Възникващите щети от дълговете причиняват провал на правителството. Мнозина коментират последици с мълчание за причини.

 

Следващого правителство ще започне работа при условия да няма общо противодействие срещу щети от дългове. Политическото пренебрегване на държавния пропуск поразява националното стопанство. Министрите са жертви на политическата сгрешеност.

Сега държавният бюджет е без необходими приходи и има увеличени разходи. Сгрешеният бюджет подсигурява инфлация. За отлагане на националния крах, правителството взима заеми за плащане на загуби от своя пропуск. Днешният държавен дълг е последица от финансова неправилност. Сътворените вреди осигуряват политическия провал на правителството.

Актуалните политически проблеми са преодолими. Подобрението общо противодействие срещу щети от дългове осигурява държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Проблемът „Държавен дълг“ е разрешим. Възможно е правителство с устойчив държавен растеж.

Защо политиците са с изяви за запазване на държавната неправилност?

Коя е причината обществеността да е с мълчание как възникнали вреди от дългове провалят правителството?

Кога ще се въведе националната полезност общо противодействие срещу щети от дългове?

 

Иван Митев – икономист

неделя, 2 юни 2024 г.

Избори без избор

 

Все още обществеността пренебрегва, че нямането на необходима грамотност на министъра на финансите подсигурява за провалът на политиците. Популярни лица коментират последици, ала са с мълчание за причини.

Практиката доказа, нарушаването на договор за дълг създава щети.

Сега изборите са в условия без употреба на обща закрила срещу щети от не изпълнение на договор за дълг. Създават се неограничавани щети. Лошото поведение поразява националното стопанство.

Политическата грешка е водеща причина за възникващите щети. При нейно запазване, независимо от свои идеи и поведение - всеки политик е с провал.

Нямането на необходимата обща закрила срещу щети подсигурява за национален стопански крах.

Добрата новина е, че употребата на обща закрила срещу щети от не изпълнение на договор за дълг подсигурява устойчив национален ръстеж.

Възможностите са (1) при запазване на политическата неправилност се осигурява стопански крах или (2) с употребата на полезната обща закрила срещу щети от нарушение на договор за дълг се подсигурява устойчив национален ръстеж.

В предстоящите избори участвуващите партии и коалиции са с изяви за запазване на представената лоша практика.

 

Предстои да участвуваме в избори без избор на очакване за устойчив национален растеж.

 

Защо обществеността е с реално съгласие за запазване на държавната неправилност?

 

Иван Митев – икономист