сряда, 10 януари 2024 г.

Потайната зависимост за политическия провал на правителството

 

Добрата новина е: сегашните водещи стопански проблеми са преодолими.

Реалността е, че употребите на валута са с добри и лоши резултати.

 

Сега държавната власт не ползва необходими знания за противодействие срещу лоши резултати от употреби на пари. Финансовата слабост причинява правителството да не осъществява общо регулиране за преодоляване на щети от заеми и подобни договорености.

Прилага се непълна структура на държавния бюджет. Националното стопанство е жертва на тази грешка. Поради финансовата слабост съществува потайна зависимост: колкото повече министрите работят за икономически растеж – толкова повече са щетите. Тези щети създават политическия провал на правителството.

Прикритите държавни субсидии създават сегашната инфлация.

Щетите от заеми и подобни договорености са смъртна заплаха за държавата. За забавяне на стопанския колапс, правителството взима заеми за плащане на щети от своята слабост. Сегашният държавен дълг е последица от сгрешеното държавно управление.

 

Пример: В Република България се запазва държавната финансова грешка. В края на 2023 година правителството имаше две възможности:

(1)  поради лошото влияние на своята финансова грешка, да обяви крах на националного стопанство

или

(2) с държавния бюджет за 2024 година да обезпечи вземане на заеми за да плаща щети от своята финансова грешка. С този вариант се отлага началото на националния колапс.

Министър-председателят академик Денков подкрепи осъществяването на втората възможност. Това подпомага за нови щети.

 

С общо регулиране за преодоляване на щети от заеми и подобни договорености устойчивият успех на правителството е възможен. Държавният бюджет е с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. „Проблемът държавен дълг“ е решен.

 

Пример: При прилагане на общо регулиране за преодоляване на щети от заеми и подобни договорености, правителството няма да има сегашни дългове.

 

Иван Митев – икономист