неделя, 19 юни 2016 г.

За водещият причинител на актуални стопански кризи

Първото в света реализиране на сега прилаганата парична система е през 1716 г. във Франция. Същата се разпространява във всички държави. Който реално е съгласен с нея е на ниво одобряване на въведена по инициатива на Джон Лоу световна новост.
Коварната злокобност на прилаганата парична система е от наличие на фатална държавна грешка, която е водещият причинител на актуални стопански кризи.
Ако пожелае, всеки може да осъзнае същина на възникнала ситуация.
Същественият белег на вековната световна грешка е, че управлението на сегашната парична система не е съобразено с качества на ползвани незлатни пари.
Предлаганите резултати са от изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари. Те са база за благодатно държавно управление.

Какво е изяснено?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари.
Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. Главната слабост на незлатните пари е "Нямане на пълна икономическа стойност".
Разделянето на парите на златни пари и на незлатни пари е на база съответна тяхна обезпеченост спрямо злато и/или равносилни на него ценности. В единия случай - златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности, а в другия - незлатните пари не са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. В живота няма други, освен златни и незлатни пари.
Налично е базово разграничение на пари. То е първично за последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари.
Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и днес държавите ползват парична система с незлатни пари.
Досега паричната система с незлатни пари се прилага с незавършена организационна структура за управление и това принася злини.
Същината на допусканата световна грешка е разкрита:
Централната банка (ЦБ) е необходима за осъществяване на управление на парична система, както при употреба на златни пари, така и при незлатни пари.
Разликата между паричната система със златни пари и тази с незлатни пари е, че при употреба на незлатни пари ЦБ е недостатъчна и е необходим и друг висш орган за управление на парична система.
Различието между ЦБ и другият висш орган за управление на парична система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатни пари, а другият висш орган е ангажиран с противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари.
Досега при употреба на незлатни пари липсва нужния специализиран ръководен орган за противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари. Днес това е конкретен образ на водещата причина за актуални стопански кризи.

Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите нямаше да имат сегашни дългове.

Досега обществеността не зачита, че въведената сгрешена парична система е водещият причинител на актуални стопански лошотии и болезнените злини нарастват.
При тази всекиму вредна грешка премиерът е със съдба на политическо камикадзе и държавата е с подсигурен крах. Мнозина очакват ЦБ да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. ЦБ не може да предотврати тези злини, защото причинителят не е в нейна компетентност.
В обстановка на сегашната сгрешена парична система всички са със съдба на жертви. Хората, колкото по-добре работят да постигнат по-голям икономическият растеж, толкова по-силен потенциал за стопанска криза се развива. При запазване на сгрешената парична система злините нарастват и правителството е с подсигурен провал.
Допусканата фатална държавна грешка е поправима. Спасението от разрастване на актуални стопански кризи е възможно.
За обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар