четвъртък, 23 юни 2016 г.

За референдумът във Великобритания.

На 23 юни 2016 г. се провежда исторически референдум, който ще реши дали Великобритания да напусне Европейския съюз.
Ситуацията е изяснена:
Дали ще е в Европейския съюз или извън него, сега Великобритания е с подсигурен провал, защото прилага сгрешена парична система. Тази държавна грешка е водещият причинител за нарастване на потенциал за актуални стопански кризи.
При запазване на сгрешената парична система стопанските злини ще нарастват.
За обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.
Линк за кратко представяне на допусканата фатална държавна грешка:
http://dalgovrak.blogspot.bg/2016/01/12-1-2016.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар