четвъртък, 8 юни 2023 г.

Правителството е в реален икономически капан

 

С избирането си новото българско правителство наследи практика с разпространения в света създаващ щети държавен метод за публични финанси.

Накратко за ситуацията:

Новото българско правителство е в реален икономичеески капан.

Заради държавната финансова слабост, правителството, колкото повече работи за национален икономически растеж – толкова повече възникват щети. Неправилният метод за публични финанси е водеща причина за сегашни щети.

Израз на кардиналната слабост е запазването на неправилността на държавната власт.

Понеже в достатъчно време, щетите от въведения лош метод за публични финанси са повече от ползите от работата на министрите – правителството е с подсигуряван политически провал. От волята на правителството зависи за решението за спасението от нови щети.

Възможни са:

Първи вариант: При запазване на неправилността за създаващ щети метод за публични финанси, сегашният държавен бюджет е със снижени приходи и завишени разходи. Създадена е зависимост: колкото по-добре се изпълнява държавния бюджет – толкова повече са щетите. Всички сме жертви на лошото поведение на държавната власт. Правителството е с подсигуряван политически провал.

Чрез взимане на нови заеми за да плаща щети от държавната финансова грешка, правителството отлага обществено признаване на своя крах. Заради своето лошо поведение, правителството има сегашните дългове.

Втори вариант: Въвеждането на необходимостта от предпазващ от щети метод за публични финанси прекратява създаването на нови щети.

След спиране на погрешния метод за публични финанси е постижим държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и смалени разходи. Правителството е с възможност да изплати своите дългове.

Все още правителството прилага първия вариант. Създаваните щети са неограничени. Ресурсите на Министерството на финансите за противодействие срещу възникване на нови щети са ограничени. Правителството чрез нови заеми събира пари за да плаща щети от държавната финансова грешка.

Полезното е прекратяване на държавната слабост чрез въвеждане на предпазващ от щети метод за публични финанси.

 

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар