четвъртък, 22 юни 2023 г.

Подготвяният лош проект за Бюджет 2023 г. ще създаде щети

 

На 20 юни 2023 г. министърът на финансите Асен Василев представи на Комисия в Народното събрание основни параметри на Проект за държавен бюджет 2023 г.. Целта е Проектът да бъде внесен пред месец юли, приет до края на месеца и да е в сила от 1 август.

Накратко:

По отношение към щетите, възможни са два вида държавен бюджет:

Първи, създаващ щети държавен бюджет и:

Втори, предпазващ от щети държавен бюджет.

Все още Министерството на финансите е с мълчание за употребата на създаващ щети държавен бюджет.

Поради прилагане на създаващия щети държавен бюджет, сегашното правителство е със снижени приходи и завишени разходи. Съществува зависимост: Колкото по-добре Министърът на финансите изпълнява своите отговорности – толкова повече са щетите. Гражданите на Република България са жертви на лошото поведение на държавната власт.

Въведената неразвита структура на държавния бюджет прикрива местната проява на разпространена в света несполучливост.

Държавната власт отлага провал чрез взимане на нови заеми за плащане на щети от своето поведение. Заради грешката си, правителството има сегашните дългове.

Все още политиците пренебрегват пропуска на Министерството на финансите да реализира правилност. Обществеността е с обществено мълчание за съдбовния причинител за щети.

Запазването на създаващия щети държавен бюджет е сигурен подход за кризи. Създаваните щети подсигуряват провалът на Министерския съвет.

Възможно е спасение от щети.

Необходимо е прекратяване на слабостта на Министерството на финансите. С предпазващ от щети държавен бюджет, правителството е с допълнителни полезни приходи и смалени разходи. Държавната власт е с възможност да изплати своите дългове.

 

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар