четвъртък, 14 септември 2023 г.

Правителството може да се спаси от политически провал

          Сегашното правителство на Република България наследи местна проява на разпространено в света неправилно поведение да няма финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на официална валута (за Република България: лева).

Тази държавна слабост подсигурява политическия провал на правителството.

Кратко за ситуацията:

Употребите на лева са с добри или лоши резултати.

В Република България, лошите резултати от употреби на лева са с признак на най-опасния враг на устойчиво развитие.

Поради държавната финансова неправилност, правителството работи със създаващ щети държавен бюджет. Лошата структура на бюджета е с последици намалени приходи и завишени разходи. При създадените условия, колкото повече работят министрите за национален икономически растеж – толкова повече възникват щети.

Сега кардиналната държавна слабост е запазване на наследена неправилност.

Понеже в достатъчно време, щетите от държавната финансова слабост са повече от ползите от работата на министрите – правителството е с осигурен политически провал.

Все още е със създаване на нови трудности от лошото влияние на държавната грешка правителството да няма финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева.

От волята на правителството зависи спасение от нови щети.

Защо правителството не прилага финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева?

Възможно е спасение от нови щети с устойчив успех за правителството на Република България.

Осъществимо е въвеждане на финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева. Работи се с предпазващ от щети държавен бюджет. Правителството ще е с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Постижимо е изплащане на държавните дългове.

 

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар