понеделник, 3 октомври 2022 г.

Поуки от изборите

 

Приключиха изборите за 48-ото Народно събрание. Резултатите са известни.

Възможни са поуки.

Република България употребява създаващ инфлация основен държавен метод за публични финанси. Неправилната финансова политика е водеща причина за сегашната инфлация. Възникват множество щети. В тези условия, колкото повече работят хората за икономически растеж – толкова повече са щетите.

Правителството взима заеми за да плати щети от държавната слабост. Ресурсите за плащане на тези щети са ограничени. Трудностите се увеличават.

Със запазване на държавната грешка, управляващите партии са с политически провал.

Потвърди се, политическият прогрес е за партии без отрицателен вот за управляващи.

Вариантите са:

Първи: Запазването на създаващия инфлация основен държавен метод за публични финанси принася нови щети. Заради неправилния финансов метод, правителството има сегашните дългове.

С подкрепа на тази политика, съответната партия е с подсигуряван политически провал.

Защо понасяме щети от лошия финансов метод?

Втори: Възможна е полезна промяна. С подобрен основен държавен метод за публични финанси, националното стопанство е с устойчиво развитие.

С подкрепа за прекратяване на държавната финансова грешка, съответната партия е с политически просперитет.

 

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар