четвъртък, 4 февруари 2016 г.

Актуално 4. 2. 2016 г.Ставащата лошотия е от влияние на сгрешена европейска парична система. С прекратяване на тази държавна грешка ще се преустанови опасността от ескалация на стопанска криза и гърците ще могат да си връщат дълговете.
Сега в Гърция кредитори и длъжници страдат от сгрешена европейска парична система, но не зачитат наличие на тази държавна грешка и продължават с болезнени щети.


Английската централна банка се занимава с много неща, но все още не зачита лошотията от влияние на сгрешена английска парична система. При запазване на тази държавна грешка потенциалът за катастрофална стопанска криза се завишава. При достатъчно време ще ескалира криза с много болезнени щети.


По същина стопанската ситуация в Китай е както в България 1994/1995 г. Икономическият ръст помага, но не спасява от ескалиране на актуална стопанска криза. При запазване на сгрешената китайска парична система последиците в Китай ще са подобни на тези в България през 1996/1997 г.


Не е коректно пряко сравнение на частни лица с теглене на кредити с процеси на сега взети кредити от държава. Сега държавата тегли кредити за да е с по-големи възможности да противодействува на нанесени вреди от налична сгрешена парична система. Ако не се допускаше тази грешка държавата нямаше да има потребност да взима сегашни кредити.
Вярно е, че взетите кредити при различните държани е на различно ниво, ала общото е, че тези кредити са взети, защото тези държави са с въведена сгрешена парична система. Лошото влияние на сгрешената парична система в САЩ е в същата посока както при Русия, Германия, Китай и във всяка друга държава с допусната такава грешка. Последицата при запазване на тази държавна грешка е известна: катастрофална стопанска криза с болезнени щети. В една държава е по-рано или по-късно, спрямо друга.Налична е противоречива ситуация: Министерството на финансите реално е с мълчаливо съгласие за наличие на сгрешена парична система, която принася лошотия за общините, а в същото време пред обществеността представя загриженост за съдбата на общини.

1 коментар:

  1. Това, което съм разкрил при мои проучвания съм публикувал и може да се приложи.
    Това, че някой робува на коварните заблуди на Джон Лоу и не желае да се раздели с тях не зависи от мен.
    Има две възможни тези по повод прилагане на съвременна парична система, тази на Джон Лоу и представената от мен.
    Този, който не е съгласен с моето предложение да се прилага подобрена парична система е реално съгласен с Джон Лоу за ползване на сегашната сгрешена. Не е възможен истински неутралитет и няма друг вариант за отношение прилагане на съвременна парична система.

    ОтговорИзтриване