четвъртък, 22 октомври 2015 г.

Към истината

Само време е необходимо и обществеността ще осъзнае, че ескалирането на криза дългов рак на "КТБ" АД е при условия на деградираща парична система.
Ако не се допуска тази държавна грешка е осъществима възможност за 100 % защита на парични влогове.

Бележка:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

Бюджетният дефицит се увеличи до 5.8%

Няма коментари:

Публикуване на коментар