петък, 2 октомври 2015 г.

Примери в доклада "Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак"

Примери в доклада "Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак" на международен симпозиум „Индустриализацията като основа на нов национален икономически и социален модел" (Международен панаир Пловдив, 29. 9. 2015 г.):

1) На 15 август 1971 г. президентът на Съединените американски щати г-н Ричард Никсън обяви смяна на златен с незлатен долар. Постигната е облага спрямо искане на Федерална република Германия и Република Франция за обмяна на придобита щатска валута срещу злато. Пренесеното от Европа лекомислено решение за система с незлатни пари е с огромни лични, корпоративни и национални загуби. Централното за правителството на Съединените американски щати са занижени присъщи приходи и завишени плащания. От 1993 г., пропуснатата изгода за американският бюджет е над 22 трилиона долара.

2) При не разрешено противоречие на евро е със значими кризи. Притежателите на гръцки дълг са със 145 милиарда евро загуби.

3) В еврозоната, факторът за кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу вреда от евро. При преустановяване на този пропуск, гръцката държавна криза дългов рак ще е прекратена.

4) Настоящият държавен дълг е последица при сгрешена парична система. Ако не се допускаше тази грешка, държавите нямаше да имат сегашни дългове.

За уточнение:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.
Факторът за кризи дългов рак е в стопанство със система с незлатни пари, липса на успешна съпротива срещу вреда от нейни пари.

Няма коментари:

Публикуване на коментар