петък, 9 октомври 2015 г.

Потайна зависимостСегашната сгрешена парична система е факт. Тя е с качества на враг за човека, но не е обществено осъзната и все още се запазва.
Истина е, политиците работят при наличие на тази държавна грешка.
Публично е  представена зависимостта, че всеки политик, колкото по-добре работи за създаване на обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за стопанска криза се създава и щетите са по-болезнени. Това също е обективно и не зависи от нечия воля.
Представеното от г-н Евгений Тенев, че всеки политик, колкото по-зле работи за създаване на обществен икономически растеж, толкова по-слаб потенциал за стопанска криза се създава и щетите са по-безболезнени е вярно.
В действителност, сега политиците не осъзнават, че работят в условия на сгрешена парична система с жизненост на представената зависимост. Те декларират пред обществото свое желание за обществен икономически просперитет и когато работят за него, реално подсигуряват развитие на потенциал за стопанска криза и своя провал.
Ако някой не вярва за случващото се, моля да попита който пожелае политик да му каже „При каква парична система работи?”.
От отговоря му той ще се увери, че политикът не се съобразява с налична държавна грешка, която подсигурява развитие на катастрофална криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар