събота, 31 октомври 2015 г.

Водещият причинител за криза дългов рак на „КТБ” АДПопулярните факти са: „Корпоративна търговска банка” Акционерно дружество е българска банка. Централното управление е в София. От 2007 г. е публично дружество с търгувани акции на Българска фондова борса - София. В 2009 г. 30 % от капитала на банката е придобит от Държавния главен резервен фонд на Султаната на Оман, чрез дъщерното си дружество Bulgarian Acquisition Company II, Luxembourg. Подробностите за „КТБ” АД са на http://www.corpbank.bg/.
С Решение №73 от 20. 6. 2014 г. на Управителният съвет (УС) на БНБ постави „КТБ” АД под специален надзор. То е съгласно чл.115, ал.1, т.2 и 3, чл.116, ал.1, чл.116, ал.2, т.2,3,6 и 7, във връзка с чл.103, ал.2, т.24 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) в Р. България. На 06. 11. 2014 г. на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 103, ал.1, т.1, ал. 2, т. 25 и чл.151, ал.1, предл. първо от ЗКИ и чл. 16, т. 15 от Закона за БНБ, УС на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на „КТБ“ АД. „Софийски градски съд, търговско отделение, VI-4, състав, в съдебно заседание на 15 април през 2015 г. … реши: обявява неплатежоспособността на „КТБ“ АД … Определя началната дата на неплатежоспособността - 06. 11. 2014 г. Открива производство по несъстоятелност за „Корпоративна търговска банка“... .
Днес е с обществена неизясненост: Какво причини криза на „КТБ” АД?
За точен отговор е потребно разкриване на същността на тази криза.
Съществуват задължения с трудно обслужване. Много проблемни дългове (с оприличим образ на крака на рак) хаотично се инфилтрират в живителни дейности. Някои от тях са предпоставка да се унищожи жизнена среда. „Дългов рак” е означение за с щета проблемен дълг.
Стопанските кризи са съществували, бушуват сега и ще се случват в бъдеще. Те винаги принасят лишения. Присъствието им не е задължително. То е доказателство за зависимост. „Криза дългов рак” е означение за с установима щета проблемен дълг. Същината на ставащото с „КТБ” АД е банкова криза дългов рак.
Водещият фактор за съвременните кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на незлатни пари.

Пример: В еврозоната, водещият фактор за кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу вреда от нямане на пълна стойност на евро. Той е първичният причинител на гръцката държавна криза дългов рак.

При „КТБ” АД, водещият причинител на нейна криза е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на лева. Всяка импровизация за някаква друга първична подбуда на лошотията при „КТБ” АД е неправилно представяне на нещо при сгрешена парична система в роля на създател.
Ангажимент за успешна съпротива срещу вреда от ползвани пари не е от компетентността на Централната банка. При настоящите условия, тази институция е без капацитет да противодействува успешно срещу кризи дългов рак. Само време е необходимо и за скоро приетия от Управителният съвет на БНБ „План за реформиране и развитие на банковия надзор” ще се докаже, че е непълноценен. Истината е, все още банкерите не осъзнават, че работят при погрешна парична система и са обречени на фиаско.
Днес, независимо от свой капитал всеки понася злини. Бедните са с намаляващ шанс да получат издръжка за оцеляване. Богатите са със смаляваща увереност за бъдеще. От еднаква подбуда, кризите дългов рак са в отделни страни в различно време.

Пример: При криза дългов рак на 15. 9. 2008 г. в САЩ фалира банка „Леман Брадърс”.

Потвърдено е, методът със завишаване на инвестиции не е достатъчен за редовен възход. Неотложна е реакция за справяне със световно страдание. Правилността е плод на комплексни изследвания. Закрилата от кризи дългов рак е в стопанство със система с незлатни пари, успешна съпротива срещу кризи дългов рак. Тя е необходимост. При употреба омаломощава факторът за кризи дългов рак.

Пример: При ползване на закрила от кризи дългов рак, държавата нямаше да има сегашни дългове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар