вторник, 10 ноември 2015 г.

За "Бюджет 2016 г.""Бюджет 2016 г." се прави при наличие на сгрешена парична система и лошите последици ще продължават.
Ако не се допускаше тази грешка, Република България нямаше да има сегашни дългове.
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от съвременни злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати актуални злини, защото причината не е в нейна компетентност.
За обществен просперитет е необходима подобрявана парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар