четвъртък, 5 ноември 2015 г.

Спасението на Република Гърция е възможноВсе още Република Гърция е под злокобно влияние от сгрешена европейска парична система. В тези условия, участниците в гръцкия стопански живот са жертви на държавна грешка и колкото повече работят, толкова по-голям потенциал за криза дългов рак се развива и щетите са по-болезнени.
При съхранена грешка, Европейският съюз (ЕС), Европейската централна банка (ЕЦБ) и Международният валутен фонд (МВФ) предоставят помощ за Република Гърция.
Със запазване на обстановката е без избавление от уголемяващ се потенциал за гръцка държавна криза дългов рак, защото:
- при водещо влияние от сгрешена европейска парична система, развитието на гръцкото стопанство е с нарастващи диспропорции;
- колкото повече хората се трудят и създават по-голяма добавена стойност – толкова повече се разрастват тези диспропорции;
- уголемените диспропорции създават трудности и (след достатъчно време) криза дългов рак;
- колкото по-големи са диспропорциите – толкова по-силно съответна ескалира криза дългов рак;
- помощта от ЕС, ЕЦБ и МВФ съдейства за създаване на добавена стойност, която завишава диспропорции;
- продължението е, колкото диспропорциите са по-големи - толкова кризата е по-силна;
- при следваща помощ се подсигурява нова добавена стойност и допълнително се развиват диспропорции, които уголемяват гръцката криза.
Кръгооборотът на процеса доказва: със запазен водещ причинител за кризи дългов рак, дори с неограничено количество парична помощ за гръцкото правителство е невъзможно полезно решение за спасение от това зло.
Истината е, ако не се допускаше всекиму вредна държавна грешка, Република Гърция нямаше да има сегашни дългове.
Ако се преустанови причина, гръцката държавна криза дългов рак ще се прекрати.
Възможно е, с подобрявана парична система Република Гърция ще е спасена.

Бележка №1: Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.
Забележка №2: Същите ретроградни процеси се развиват и в другите държави на Еврозоната. За тяхно ескалиране е необходимо достатъчно време.

Няма коментари:

Публикуване на коментар