четвъртък, 26 ноември 2015 г.

Злокобно подценяванеДнес 26 ноември 2015 г. подуправителят на Българска народна банка (БНБ) и ръководил на управление „Емисионно“ г-н Калин Христов представи новата разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г., която влиза в обращение от 7 декември 2015 г.
БНБ пуска в обращение нова разменна монета при продължаваща фатална слабост да не зачита качества на ползвани пари.
Наличното лекомислено отношение към парите подсигурява катастрофална последица за развитие на потенциал за жестоки стопански кризи.

Пример: Кризата на "КТБ" АД.

Поведението на БНБ подвежда правителството да работи в обстановка на сгрешена парична система и да е с подсигурен провал. Ако не бе налична тази грешка, държавата нямаше да има сегашни дългове.
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати тази лошотия, защото причината не е в нейна компетентност.
За стопанско спасение е потребна подобрявана парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар