четвъртък, 19 ноември 2015 г.

За държавен бюджет 2016 г.За пореден път депутатите са подведени и "Бюджет 2016 г." се приема при наличие на сгрешена парична система. Лошите стопански последици ще продължават.

Пример: Кризата на „КТБ” АД.

Опозицията реално одобрява наличие на тази държавна грешка, тъй като тя е кардинално условие за подсигурен провал на правителство.
Ако не се допускаше тази слабост, Република България нямаше да има сегашни дългове.
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати тези злини, защото причината не е в нейна компетентност.
Все още много специалисти не осъзнават, че актуалният злокобен проблем е от незавършена реформа за приложение на незлатни пари.
За обществен просперитет е необходима подобрявана парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар