петък, 6 ноември 2015 г.

За ролята на ФЕД при определяне на основна лихваЗначението, когато съответна Централна банка запазва, намалява или завишава основна лихва е известно:

1) При намаляване на основна лихва се забавя развитие на кризи дългов рак, но с уголемен техен потенциал и увеличени щети.

Пример: ЕЦБ намали основната лихва на евро. Поведението забави ескалиране на държавна криза дългов рак на Република Гърция, но за сметка на завишени щети.

2) При завишаване на основна лихва се ускорява ескалиране на кризи дългов рак.

Реално ФЕД може временно да помогне за забавяне на ескалация на кризи, но не може да спаси от тези стопански трудности, тъй като причината не е в негова компетентност.

За уточнение:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар