петък, 11 ноември 2016 г.

За Международния валутен фондПрез 2016 г. докладът на Международния валутен фонд (МВФ) за България е повод за преценка на негова роля за състоянието на българската икономика.
Кой е отговорен, ако МВФ дава грешни съвети?
Съответна отговорност имат приелите и изпълняващи непълноценни съвети, ала отговорност следва да има и този, който представя непълноценни съвети - в случая МВФ.
За подобряване на сегашната стопанска обстановка в Р. България е жизнено необходимо да се премахне основната стопанска слабост в България, която продължава с реалното одобрение от МВФ.
Същината на този недъг е: С реално одобрение от МВФ в България се прилага сгрешена парична система, която е водещ причинител за развитие на потенциал за актуални кризи.
Ако българските държавни органи продължават досегашната реално одобрявана от МВФ сгрешена парична система, то българската икономика ще продължи да е с уголемяващи се злини.
Загубите за българската държава поради изпълнение на грешни указания от МВФ са факт, ала все още компетентните български органи нямат точна преценка на съвети от МВФ.
Проблемът е стар, решението е ново. За преодоляване на тази основна грешка на МВФ е необходимо подобрение на прилагана парична система.
За съжаление МВФ трудно може да бъде убеден, ако не желае да разбере за възможна подобрена парична система.
Всеки изгубен ден за премахване на конкретна грешка на МВФ е изгубен навеки и това носи нови преки и/или косвени злини за всеки български гражданин.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар