неделя, 27 ноември 2016 г.

Неизвестната на г-н Бойко Борисов истинаНа 26 ноември 2016 г., в град София при откриване на ремонтирания булевард „Черни връх“, премиерът г-н Бойко Борисов (според в. 24 часа) заяви: “Ние това, което съм обещал, сме го направили, до едно. Повече не мога да кажа. На мен ми харесва това, което сме направили. И колкото и да беше протестен вот, все още не мога да го разбера и сигурно няма да го разбера. При това село, което заварихме, това, което се направи... Сигурно дни наред ще мисля. Колкото повече питам, толкова по-малко могат да ми отговорят... Какво да не му харесвам, като знам какво беше? Тук ходех до фирмата едно време - неузнаваемо. Беше козя пътечка. Софиянци вече са забравили какво представляваше бул. “Черни връх”, околовръстното, южната дъга. Казват, че София не е България, но из страната е още по-хубаво. Два дни ходя до Харманли и се връщам всяка нощ. “Тракия”, “Марица” - всичко направено. Хасково, Димитровград, площади, кръгови. Всичко”.

Какво е неизвестно на г-н Бойко Борисов?
Основното е, Министър-председателят реално е подведен да не зачита при каква парична система живее.
Злокобното на прилаганата парична система е наличие на фатална държавна грешка. Същественият белег на тази грешка е, че управлението на паричната система не е съобразено с качества на ползвани незлатни пари.
Изяснено е, парите са два вида, златни пари или незлатни пари. Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. Това е базово разграничение на пари. То е първично спрямо последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари. Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и сега държавите ползват парична система с незлатни пари. Лошото е, че сега паричната система с незлатни пари се прилага в незавършен вид по модела на Джон Лоу от 1716 г.
Същината на вековната световна грешка е: Централната банка (ЦБ) е необходима за управление на парична система, както при употреба на златни пари, така и при незлатни пари. Разликата между обстановката със златни пари и тази с незлатни пари е, че при златни пари ЦБ сама управлява паричната система, а при употреба на незлатни пари ЦБ не е достатъчна и е необходим и друг орган. Различието между ЦБ и другият орган за управление на паричната система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатните пари, а другият орган трябва да е ангажиран с противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност".
Сега при употреба на незлатни пари липсва нужния специализиран ръководен орган за противодействие спрямо вредно влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност". Днес това е водещата причина за актуални стопански кризи. (Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите нямаше да имат сегашни дългове.)
Все още правителството не зачита истина, че наличната сгрешена парична система е водещият причинител на актуални стопански лошотии и за всеки злините нарастват. При условия на тази всекиму вредна грешка правителството е с подсигуряван крах, тъй като министрите колкото по-добре работят да осигурят обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи се развива и щетите са по-болезнени.
При възможност разкритата истина е представяна. Преди 10 месеца, в Часът на Милен Цветков по NOVA.BG бе разкрита съпътстващата роля на икономическия растеж: „Сега министър-председателят, няма значение от коя държава, е с качества на премиер-камикадзе. Няма държава, при която министър-председателят (при условия на сегашната сгрешена парична система) да не е с това качество, защото той колкото по-добре работи, колкото повече сили влага за да подпомогне икономическият прогрес, толкова по-голям потенциал за криза се развива и се постигат по-лоши резултати.
Днес не можем да се спасим от криза, защото се запазва причината: сгрешената парична система. Казано на прост език, сега един министър-председател колкото повече лентички отреже за нови обекти, толкова по-голям потенциал за криза ще се развие и по-голям ще е неговия провал.“
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от съвременни злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати актуални злини, защото причината не е в нейна компетентност.
Наскоро проведените избори за президент на Република България потвърдиха представената истина. Доказа се, че най-сигурния начин да се провали съответно правителство е същото да работи при условия на сгрешена парична система.
Все още обществеността не знае, че ГЕРБ са със страдания, защото запазиха сгрешена парична система и са носители на политическа отговорност за това поведение. Протестният вот срещу ГЕРБ в действителност е протестен вот срещу лошо влияние от прилагана сгрешена парична система. Ако ГЕРБ бяха осъществили подобрение на парична система нямаше да са със сегашния протестен вот.
Казано кратко, неизвестната на г-н Бойко Борисов истина е, че се прилага сгрешена парична система. В условия на тази държавна грешка всеки политик е със съдба на жертва и подсигуряван провал.
Тази истина не е известна и на министрите, Централната банка, Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и други институции.
Полезно е обществеността да осъзнае, че същественото за спасение от актуални злини е каква (сгрешена или подобрена) парична система се прилага.
За устойчив политически успех със съпътстващ обществен просперитет е необходима подобрена парична система.

Иван Митев - икономист

1 коментар:

 1. Отговори на въпроси във Facebook:

  Истината е, за първи път в света представяната държавна грешка е допусната през 1716 г. и все още е запазена. По критерий прилагане на тип парична система светът е на ниво 1716 г.
  Също е истина, досега тази допусната държавна грешка е обществено неизвестна.

  Водещото мое предложение е, че преди всичко друго е необходимо обществено осъзнаване, че държавата прилага сгрешена парична система. Реално, ако не се знае същината на грешката няма да се знае какво трябва да се прекрати.
  При наличие на такова осъзнаване държавата ще предприеме необходимото тази грешка да се прекрати. Сега държавата не прекратява тази своя грешка, защото министрите не знаят за наличие на такава грешка и не зачитат необходимостта за нейно прекратяване. Държавата има достатъчно способности да прекрати разкритата своя управленска слабост, която подсигурява нейна разруха.

  Вие пишете: „Открих, че това което предлагате е изграждането на паралелна структура на централната банка (ЦБ) която да се занимава с необезпечените със злато пари. Бихте ли ми казали какви биха били дейностите на тази структура и защо тези дейности не могат да се извършват от централната банка или нейна структура.“

  Мой отговор: Истината е, предлагам необходимостта да има различна от ЦБ структура, която да се занимава с противодействие спрямо вредно влияние от липса на пълна икономическа стойност на ползвани незлатни пари.
  Досега такава дейност не е в обхвата на компетентността на ЦБ или на който и да е друг орган.
  Резултатите от изследвания разкриха, че такава дейност не е полезно да бъде добавена към дейността на ЦБ, защото в съответствие със същината си е потребно тази дейност да е част от дейността на правителството. При достатъчно време, когато този процес ще в развит стадий в състава на правителството ще има „Министерство за закрила от кризи“ със задача да осъществява противодействие спрямо вредно влияние от липса на пълна икономическа стойност на ползвани незлатни пари.

  Вие пишете: „Ако приемем, че сте прав за тази глобална грешка какви са мерките извън създаване на нова централна банкова структура?“.

  Мой отговор: Полезното е всичко, което води към обществено осъзнаване на допусканата държавна грешка. Аз първи в света предлагам този подход, защото първи в света направих изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари и съответно първи открих наличие на допускана грешка да няма успешно противодействия спрямо спрямо вредно влияние от липса на пълна икономическа стойност на ползвани незлатни пари. Всеки, който желае може да направи такова изследване и сам да се увери за същината на ситуацията, при която живеем.

  Вие пишете: „Също ми е интересно защо според вас министерствата на финансите от различните страни не предприемат такива действия?“

  Мой отговор: Навярно причината е, че Министерството на финансите няма за своя пряка задача (също не е негова работа) да осъществява противодействие спрямо вредно влияние от липса на пълна икономическа стойност на ползвани незлатни пари и съответно не го прави.

  Когато аз, Вие и всеки друг започне да поставя публично въпроса „При каква парична система живеем“, то ще настъпи и време обществеността да осъзнае, че живеем при условия на сгрешена парична система и това ще е база за прекратяване на вредна за всеки държавна грешка.
  Ако наличната държавна грешка се запазва, то ще продължим да живеем в обстановка, при която хората колкото повече работят да постигнат икономическият прогрес, толкова по-голям потенциал за множество стопански кризи се развива и се понасят по-болезнени злини.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване