сряда, 21 септември 2016 г.

Г-н Марио Драги не зачита истина

Фактите доказват, Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) г-н Марио Драги не зачита истина, че наличната сгрешена европейска парична система е водеща причина за актуални кризи.
При условия на тази държавна грешка ЕЦБ е със съдба на жертва и с подсигуряван провал.

Известно е значението, когато съответна Централна банка (ЦБ) запазва, намалява или повишава основна лихва:

1) При намаляване на основна лихва на ЦБ се забавя развитие на потенциал за стопански кризи, но с уголемени бъдещи щети.

Пример: Преди години ЕЦБ намали основната лихва на евро. Поведението забави ескалация на криза при Република Гърция и при други държави, но за сметка на по-късни увеличени щети.

2) При завишаване на основна лихва на ЦБ се ускорява начало на катастрофална стопанска криза.

Пример: Поведението на Българска народна банка през 1996 г. и съответните последици в Република България.

Реално ЕЦБ може временно да помогне за забавяне на ескалация на кризи в Европа, но не може да спаси от тези стопански трудности, тъй като причината не е в нейна компетентност.

В действителност, при обстановка на наличната държавна грешка, ЕЦБ колкото по-добре работи да подсигурява икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите ще са по-болезнени.

За да е възможен просперитет на Европейския съюз е необходимо подобрение на негова парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар