петък, 29 януари 2016 г.

Полезно е да се зачита

В тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 44, януари 2016 г. е налична публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ на тема "ПРЕГЛЕДЪТ НА КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ И СТРЕС ТЕСТЪТ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА ПРЕЗ 2016 Г."

Полезно е да се зачита:

При запазване на сегашна ситуация на подведено правителство да работи в обстановка на сгрешена парична система и 100 прегледа да бъдат извършени на качеството на активите, които да бъдат последвани от стрес тест на цялата банкова система не е възможно спасение от развиващи се злини при кризи дългов рак.
Ако не се допускаше грешка за налична сгрешена парична система Република България нямаше да има сегашни дългове.

За спасение от актуални стопански проблеми е необходима подобрявана парична система.

Бележка: Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар