вторник, 21 септември 2021 г.

Накратко за инфлацията

 

Обществеността е приела, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите.

Все още се пренебрегва, че общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

В действителност, инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

Предоставянето на пари за временно ползване е полезно, ала е с възможни щети.

Пазарната цена на парите е с кардинална зависимост от (1) без необходима защита срещу щети от … или (2) с необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване.

Сега (без необходима защита срещу щети) неправилно се предоставят пари за временно ползване. Злокобната парична процедура е съществената причина за намалена пазарна цена на парите. Всички сме жертви на разпространена в държавите сгрешена употреба на пари.

 

Основните ситуации за пазарната цена на парите са две:

Първа: Запазването на неправилния метод за предоставени пари за временно ползване помага за намаление на пазарната цена на парите.

Възникналата инфлация влияе за правителство с политически провал.

Защо се запазва съответната местна проява на разпространена в света съдбовна парична грешка?

Втора: Подобрението необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване е условие за устойчива пазарна цена на парите. Политиците са с шанс за стабилен успех.

 

Водещи изводи за благополучно противодействие срещу инфлацията:

 

1. Значителна слабост е приемане, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите. С тази погрешна теоретична база няма случай за осъществено успешно противодействие срещу инфлация.

 

2. Общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

 

3. В действителност инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

4. Без необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване е съществена причина за инфлация.

 

5. Подобрението с необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване подсигурява сполучливо противодействие срещу инфлация.

 

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар