събота, 4 септември 2021 г.

Актуално за банките и техните клиенти

Банките и техните клиенти са жертви на създаващ неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари.

Банките и техните клиенти понасят щети от злокобната парична процедура и търсят подходи за спасение от банкрут.За временно подпомагане на правителството да ползва заеми, (за сметка на бъдещи завишени щети) централната банка намали основната лихва. 

Мнозина са с реално съгласие със запазване на съдбовната парична грешка, ала са недоволни от създаваните щети.

За постигане на устойчиво развитие на банките е необходим (без създаващата неограничени щети парична грешка) подобрен метод за предоставяне на пари.

За банките и техните клиенти вариантите са:

Първи:  Създаващият неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари причинява неограничени щети за банките и техните клиенти. Устойчивото развитие е невъзможно. Понасяме нови вреди.

Втори: Без създаващата неограничени щети парична грешка, с подобрен метод за предоставяне на пари е възможно устойчиво развитие на банките и техните клиенти.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар