събота, 30 януари 2021 г.

За преходът в Република България

 Съобразяването с условия е важно за точна преценка на обществени процеси.

Преходът към демокрация в Република България е при местна проява на разпространен в света неправилен държавен подход за употреба на пари. Създават се неограничени щети. Националната сигурност е застрашена.

С държавната слабост, при българският преход не са възможни благодатни резултати.

Мнозина са със заблуда, че българската централна банка (ЦБ) ще спаси българите.

Истината е, днес ЦБ е уникална жертва на грешно ползване на лева. За противодействие срещу вероятна обществена отговорност, ЦБ реализира редица прийоми. ЦБ не изпълнява пълна закрила от щети при лева, защото не е в нейна компетентност.

Министрите пренебрегват необмислеността при лева. Има лица със заблуда, че няма да са поразени от лева. Заради опасно емитиране на лева българите сме във финансов капан. Злокобната процедура „колкото повече са левовете, толкова повече са щетите” поразява правителството. При обществен икономически растеж е с увеличени щети. Ако не е налична грешката при лева, Република България нямаше да има сегашни дългове. Създадената обстановка подсигурява провалът на премиера Бойко Борисов.

Съществената съдба при демокрация е от неправилна или подобрена приложимост на пари.

 

Вариантите са:

Първи: С неправилността без официална закрила срещу щети от лева, при по-развита българска демокрация е с увеличени обществени щети. След достатъчно време е със стопански колапс. Пандемията COVID-19 е много силен стимулатор за лоши последици. Реални са заплахи за рецесия и кризи.

Втори: За спасение от нови трудности е необходимо прекратяване на опасна употреба на лева.

При подобрение официална закрила срещу щети от лева е възможен устойчив просперитет на Република България.

 

Иван Митев икономист

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар