петък, 4 януари 2019 г.

Преходът в Република България


Преходът в Република България се осъществява при правилна политика за държавно подпомагане на икономическия растеж.
Злокобният проблем по време на прехода в Република България е запазването на грешния основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж.

Съществуват два основни начина за държавно подпомагане на икономическия растеж:

1. Сега Република България е с държавно подпомагане на икономическия растеж без съпътстваща защита срещу щети от недостатъчната работа на централната банка (ЦБ).
С този грешен основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж – колкото повече работи правителството за реализиране на икономически растеж в Република България, толкова повече са щетите от недостатъчната работа на ЦБ.
Нямането на защита срещу щети от недостатъчната работата на ЦБ е водещият фактор за нарастващи щети.
Пример: По време на прехода, всяка значима икономическа щета е резултат от недостатъчната работа на ЦБ.
При условия на вредната за всеки държавна грешка правителството е със съдба на жертва и подсигуряван провал.

2. Възможно е държавно подпомагане на икономическия растеж със съпътстваща защита срещу щети от недостатъчната работата на ЦБ.
Този правилен основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж е с прекратен същественият причинител за сегашните щети в България.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар