четвъртък, 3 януари 2019 г.

Същественият проблем на правителството на премиера Бойко Борисов


Същественият проблем на правителството на премиера Бойко Борисов е недостатъчната работа на централната банка (ЦБ).
Основна цел на ЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е причина ЦБ да не може да постигне поставената цел. ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети при дейността. Възникналите щети при работата на ЦБ подсигуряват инфлация и други лоши последици. През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ страдат от ЦБ. Сходно със САЩ, щетите от ЦБ поразяват съответната държава.
Изводът е, ЦБ не е достатъчна за спасение от нарастващи щети при ползване на парите.
За спасение от щетите правителството подпомага ЦБ. В света над три века трудът на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономическия растеж за подпомагане при щети от работата на ЦБ е с качество на основен модел. Този модел сътворява блага, ала изгражда условия за възникване на нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за стопански крах. Правителството е принудено (при наличие на кредитор) да ползва заеми за да предпази държавата от щети. Заключението е, икономическият растеж е недостатъчен за спасение от нарастващи щети при ползване на парите.

Пример: При абсолютен икономическия растеж за подпомагане при щети от Европейската ЦБ в Република Гърция възникна национална стопанска криза.

При местна проява на сегашната световна практика да няма пълно противодействие срещу щети от ЦБ, колкото повече работи правителството за икономически растеж толкова повече са трудностите в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.

Пример: Неограничаваните щети от Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Лошите резултати доказват за неправилност при държавното управление. При държавно абсолютно подсигуряване на икономическия растеж се помага частично срещу щети от ЦБ. За първи път в света този основен модел е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Слабостта е липсата на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. В съответна държава, запазването на Моделът на Джон Лоу подсигурява нарастване на щети при ползване на парите.
Ограничеността на противодействието срещу щети от ЦБ е фактор за нарастващи щети. Спасението от общественото зло е възможно. Необходимо е въвеждане на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. Това подобрение е световна новост. Същото сътворява правилен основен модел за държавно подсигуряване на икономическия растеж със съвместни (1) подсигуряван икономически растеж и (2) реализиране на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. При него е прекратен водещият причинител за сегашни щети.
С правилен основен модел за държавно подсигуряване на икономическия растеж правителството ще постигне устойчиво развитие.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар