сряда, 30 септември 2015 г.

Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак (част 4)

(Продължение след част 3.)


Централната банка подмени златни с незлатни пари без прецизност за въздействие върху стопанство. Замяната е дял от преобразование на парична система. Реконструкцията е с важно разделение. Живеем при въвеждане и употреба на система с незлатни пари без закрила от кризи дългов рак. Тя е незавършена реформа. Същата е по прототип на Джон Лоу. За първи път е въведена през 1716 г. във Франция. Днес е всеобща.

Този лекомислен подход е с настъпващи големи щети. Незавършената реформа е като къща без покрив. Истината е, качественото жилище е с покрив. Насъщната парична реформа е със закрила от кризи дългов рак.

Без обновяване на парична система е с жестока вреда. Потребно е обществено противодействие срещу злини. За устойчиво развитие е необходима реформа със закрила от кризи дългов рак. Тя не е прилагана. Необходимо е време и същата ще замени реформата по прототип на Джон Лоу и ще стимулира национален просперитет.

С признат авторитет Централната банка приложи незлатни пари. Стореното е нужно, но е недостатъчно. Живеем с дефект.

Системата с незлатни пари, без компетентен орган за успешна съпротива срещу кризи дългов рак е деградираща парична система. Неподходящото отрицание на система със златни пари е луксозно условие за кризи дългов рак.

Държавата със система с незлатни пари без закрила от кризи дългов рак е със значителна зависимост и с ускоряващ упадък. С изостаналото си поведение върховната власт е с регресивен дял срещу лични, фирмени, обществени и свои интереси. Стопанството се развива при всекиму злотворна задръжка.

По примера на прогресивно глобално наличие на системи с незлатни пари, преимуществата подтикват за развитие.

Системата с незлатни пари, с компетентен орган за успешна съпротива срещу кризи дългов рак е с условия за проспериране на главно предимство на незлатни пари. Същата е с капацитет да парира злини.

Без осъзнати разлики между златни и незлатни пари не е постижимо сполучливо предписание за устойчиво развитие. Несъгласуваността с незлатни пари запазва недоразвитост. Усъвършенстването е чрез неутрализиране въздействие от паричен недъг.

Централната банка и компетентният орган за успешна съпротива срещу кризи дългов рак не са враждебни. Двете висши институции са с разграничени права, задължения и отговорности за ефективност на система с незлатни пари.

(Следва продължение.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар