сряда, 30 септември 2015 г.

Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак (част 3)

 (Продължение след част 2.) Какво да се прави?
Досега при система с незлатни пари монетарните и/или фискалните прийоми не осигуряват стабилен напредък. Правителствените заеми и увеличаващият се потенциал за кризи дългов рак са при отсъствие на благополучно препятствие за нежелани резултати.
Повсеместно се обсъжда текуща обстановка. Със система с незлатни пари се помогна за подем. Методът със завишаване на инвестиции не е достатъчен за редовен възход. Неотложна е реакция за справяне със световно страдание. Науката не е наготово. Правилността е плод на комплексни изследвания.
Същината на закрила от кризи дългов рак е в стопанство със система с незлатни пари, успешна съпротива срещу кризи дългов рак. Същата е необходима, ала не е внедрена. Липсата на такава закрила е властова празнота, която принася бюджет с щети от лихвени разходи и пропуснати приходи. С познания за нея обмислените държавни дългове не са бреме.
Държавата е с отговорност. Потребна е специализирана институция.
Наличието на компетентен орган за успешна съпротива срещу кризи дългов рак възпрепятства тези кризи. Същият не отнема и не дублира функции на Централна банка.
Благодатно е лансиране на звено с тази роля. Избраното ще е със самостоятелно модернизиране. При опит и компетентни кадри се сформира по-висше. Правителството е с привилегия на меродавен оценител за разрешимост на противоречие на незлатни пари. 
За спасение от кризи дългов рак е потребно осъзнаване на действителност.

(Следва продължение.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар