сряда, 30 септември 2015 г.

Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак (част 1)


Уважаеми госпожи и господа,
Настоящият доклад представя открита зависимост при реиндустриализация от водещият фактор за кризи дългов рак.

Системата със златни пари е с незадоволителни качества. Системата с незлатни пари е по-полезна. Различието е обществено прието. Въвеждането и употребата на система с незлатни пари е факт.
Главното предимство на незлатни пари е чрез инвестиране на необходима емисия незлатни пари, стимулиране на икономически растеж. То е благотворно. Централната банка е с публично приет статут за негово осъществяване.
Златните пари имат, незлатните пари не съдържат пълна стойност. Незлатните пари притежават дефект с давление. Главната слабост на незлатни пари е от нямане на пълна стойност на незлатни пари регресивно влияние. Тя е от държавата сътворен разрастващ се източник за вероятна вреда.

Пример: На 15 август 1971 г. президентът на Съединените американски щати г-н Ричард Никсън обяви смяна на златен с незлатен долар. Постигната е облага спрямо искане на Федерална република Германия и Република Франция за обмяна на придобита щатска валута срещу злато. Пренесеното от Европа лекомислено решение за система с незлатни пари е с огромни лични, корпоративни и национални загуби. Централното за правителството на Съединените американски щати са занижени присъщи приходи и завишени плащания. От 1993 г., пропуснатата изгода за американският бюджет е над 22 трилиона долара.

Все още обществото не осъзнава катастрофален резултат в стопанство със система с незлатни пари с тяхна волна деградираща намеса. Ангажиментът за противодействие не е в основна компетенция на Централна банка. Международният валутен фонд е мълчалив за световна грешка.
Насоката на въздействие от незлатни пари е със значение. Преимуществата им помагат за напредък. Главната слабост на незлатни пари задържа просперитет. Употребата на незлатни пари е с противоречие.
Оптималната необходимост за незлатни пари зависи от конкретни условия. Безкрайното време е обстановка за пораждане на колизия. При неограничена регресивност от незлатни пари е с опасности.

Пример: При не разрешено противоречие на евро е със значими кризи. Притежателите на гръцки дълг са със 145 милиарда евро загуби.

(Следва продължение.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар