вторник, 23 октомври 2018 г.

За бюджетът на Република България


Централната банка е със съвместно полезно и вредно участие в стопанския живот. Източникът за вредното участие на Централната банка са въведените необезпечени със злато пари.
В Република България, Министерство на финансите подготвя държавния бюджет без да зачита, че Българската народна банка подсигурява възникване на щети.
При наличната местна проява на световна грешка да няма защита срещу щети от Централната банка, бюджетът на Република България е без средства за защита срещу щети от Централната банка.
Възможностите за Република България са:
Първа: Без защита срещу щети от Централната банка – страданията се увеличават.
Втора: Със защита срещу щети от Централната банка е прекратен водещият причинител за сегашни страданията.
              
Държавният бюджет с неправилността да няма защита срещу щети от Централната банка е най-сигурното условие за провал на правителството.
(Правителството е с подсигуряван провал, защото Централната банка осигурява неограничено възникване на щети, а правителството няма пари за плащане на държавните щети. Практиката доказа, че милиони хора страдащи от вредното участие на Централната банка изискват от правителството обществена отговорност за своите нарастващи страдания.)
Устойчивият социален просперитет е възможен само при държавен бюджет със зачетена необходимост за защита срещу щети от Централната банка.

Преди няколко дни американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че най-голямата заплаха за Президентът на САЩ е Федералният резерв на САЩ.
Истината за Република България е, че най-голямата заплаха за правителството е Българската народна банка. Спасението от тази заплаха е възможно със защита срещу щети от Централната банка.

Как се осъществява защита срещу щети от Централната банка е публично представено. Ако се прилагаше защита срещу щети от Българската народна банка, Република България нямаше да има сегашните дългове.
Сега Министерството на финансите не зачита качествата на Централната банка и Република България е с нарастващи страдания.
В Република България е жизнено необходимо прекратяване на местната проява на вековна световна грешка. При наличие на „Защита срещу щети от Централната банка“ е с условия за устойчиво обществено развитие.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар