понеделник, 1 октомври 2018 г.

Враг на правителство


Според обезпеченост със злато, парите са златни пари или незлатни пари.
Златните пари имат пълна икономическа стойност. Те нямат качества за устойчива употреба.
Незлатните пари осъществяват съвместно 1. полезно влияние и 2. (поради нямане на пълна икономическа стойност) подсигуряват възникване на щети.
Сега Централната банка е въвела незлатна парична единица. Подобно на слънцето, Централната банка има полезно и вредно влияние. Основното е, Централната банка подсигурява възникване на щети.
Вариантите за противодействие срещу Централна банка са:
1)     Противодействие без защита срещу Централна банка.
2)     Противодействие със защита срещу Централна банка.
В света „Противодействие без защита срещу Централна банка“ е с вековна традиция. Съществуващата държавна практика е съдбовна неправилност, защото не е налична възможност за успешно противодействие срещу щети от незлатните пари.
Правителството осигурява обществения ред и националната сигурност. Хората често обвиняват Министерския съвет за възникнали щети.
Важното е, правилно ли е да се критикуват министри за щети, които са последица от дейността на Централна банка?
Без защита срещу Централна банка правителството е без потенциал да противодействува при възникване на щети. Днес министрите са поразени от враг. Коварното зло е липсата на защита срещу Централна банка.
Без защита срещу Централна банка:
-         възникват неограничени щети и криза. В съответна държава стопанския колапс се забавя, понеже нейната Централна банка определи занижена основна лихва. Този подход има малък ефект и бъдещи завишени щети;
-         правителството е в реален капан. Министрите са със съдба на жертви. Сега колкото повече работят министрите за икономически растеж, толкова повече възникват щети;
-         е най-сигурното условие за провал на премиера.
При незлатни пари, практиката да няма защита срещу Централна банка е заблуда за вярност. Някои лица популяризират утопията „Винаги е без защита срещу Централна банка“. Под тяхно въздействие правителството пренебрегва истината, че Централната банка подсигурява възникване на щети.
Държавната грешка „Без защита срещу Централна банка“ нанася страдания на всеки. Необходимо е преодоляване на врага. Устойчивото развитие е постижимо със защита срещу Централна банка.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар