вторник, 16 октомври 2018 г.

За инфлацията


Инфлацията* е много сложен процес на намаляване на дисбаланси, който подпомага за други дисбаланси.
Увеличените разходи са фактор за повишаване на цена. Същественото за увеличаване на разходи в Република България са подсигурени от българската Централна банка щети.
В Република България не се прилага защита срещу подсигурени от Централната банка щети. Тази държавна грешка е сигурно условие за инфлация и провал на правителство.
Възможностите са:
Първа: Без защита срещу подсигурени от Централната банка щети се увеличават щети и се подсилва инфлация.
Втора: Със защита срещу подсигурени от Централната банка щети е прекратен водещ причинител за сегашни щети.

Устойчивото обществено развитие е постижимо само със защита срещу подсигурени от Централната банка щети.

Въпроси за ясен отговор:
1.      Има или няма подсигурени от Централната банка щети?
2.      При наличие на подсигурени от Централната банка щети, кой плаща тези щети?
3.      Трябва ли да има или да няма защита срещу подсигурени от Централната банка щети?

Отговори на икономиста Иван Митев:
1.      Централната банка прилага пари без пълна икономическа стойност. Тези пари са база за икономически дисбаланси. Подходът на Централната банка подсигурява щети.
2.      Подсигурените от Централната банка щети се заплащат от съответните потърпевши. Правителството плаща подсигурени от Централната банка държавни щети с пари от данъкоплатците и/или със заеми.
3.      Сега не се прилага защита срещу подсигурени от Централната банка щети. Това е съдбовна държавна грешка.
Необходимо е прилагане на защита срещу подсигурени от Централната банка щети. С този подход е прекратен водещият причинител за сегашните страдания. Ако се прилагаше защита срещу подсигурени от Централната банка щети, държавата нямаше да има сегашния дълг.

*Инфлация: През последните 50 години, след влиятелна статия на Милтън Фридман, под инфлация се разбира постоянно и цялостно покачване на паричните цени, което означава постоянен спад в покупателната способност на парите. (Източник: bg.wikipedia.org)

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар