четвъртък, 14 май 2020 г.

Съдбовната грешка на централната банка подсигурява фалита на ПФК Левски


Популярно е, ПФК Левски е основан на 24 май 1914 г. Много пъти е шампион на България, носител на Купата на България и с много успешни участия в международни турнири. ПФК Левски е любим отбор на много футболни фенове.
Сега ПФК Левски е с нарастващи проблеми за осигуряване на своето функциониране.
Налична е обществена неизясненост за съществения причинител за кризата на ПФК Левски.
За точен отговор е потребно разкриване на същината на кризата на ПФК Левски.
ПФК Левски е с множество задължения с трудно обслужване. Стопанските кризи във футболни клубове са съществували, бушуват сега и ще се случват в бъдеще. Те винаги принасят лишения. Присъствието им не е задължително. То е доказателство за зависимост. Ставащото с ПФК Левски е конкретна криза дългов рак.
Водещият фактор за съвременните кризи дългов рак е разпространената в света съдбовна грешка на централната банка (ЦБ) за неправилно емитиране на пари. Същината е липсата на официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари.
Особеното днес е, че пандемията Covid-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на ЦБ.
Водещият причинител за кризата в ПФК Левски е проявата в Република България на представената грешка на ЦБ. Всяка импровизация за някаква друга първична подбуда на лошотията при ПФК Левски е неправилно представяне на нещо при налична съдбовна грешка на ЦБ. (Ако някой отрича грешката на ЦБ, моля да поеме за своя сметка възникващите от нея щети.)
Независимо от своя капитал, знания и умения, всеки понася щети от грешката на ЦБ. Бедните са с намаляващ шанс да получат издръжка за оцеляване. Богатите са със смаляваща увереност за бъдеще. От еднаква първична подбуда, кризите дългов рак са при отделни участници в стопанския живот в различно време.
Само време е необходимо съответната стопанска единица (включително правителството) да констатира, че е жертва на допускана грешка на ЦБ. Все още обществеността не осъзнава, че заради погрешно устройство на парична система сме обречени на стопанско фиаско. Неделима част от него е ставащото с ПФК Левски.
За ПФК Левски вариантите са два:
Първи: При пренебрегване на грешката на ЦБ е с увеличаващи щети. Възможно е временно отлагане на фалита на ПФК Левски, ала нараства опасността за него.
Втори: За устойчиво спасение на ПФК Левски от фалит е необходимо:
1. Обществено разобличаване на злокобната грешка на ЦБ за неправилно въведени в употреба пари.
2. При подобрение на работата на ЦБ е възможно създаване на условия за успешно развитие на ПФК Левски и другите стопански единици.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар