вторник, 5 май 2020 г.

На държавата трябва да се помогне за спасение от нови икономически щети


Днес 5 май 2020 година в Народното събрание на Република България е внесен Законопроект за изменение на Закона за здравето. Информацията за приетия от Министерския съвет проект за изменение на Закона за здравето води за извода, че държавната власт запазва наличието на съдбовна държавна слабост, която ще създаде нови лични, корпоративни, държавни и други щети.
Същината на тази слабост е местната проява на разпространена в света грешка на централната банка да няма официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари.
Стопанската ситуацията за ускорено възникващи щети при условия на пандемията Covid-19 е предварително известна. Преди няколко години същата е описана в моята книга „Факторът за кризи дългов рак“. Потвърждава се – щетите от грешката на централната банка бързо се увеличават, защото пандемията Covid-19 е с роля на много силен стимулатор за щети от грешката на централната банка.
Държава с грешка на нейната централната банка не може да осъществи успешно спасение от възникващи нови щети. Очакваният резултат е стопански колапс.
Особена съпътстваща последица е – щетите от представената грешка на централната банка подсигуряват политически провал на правителството.

Пример: Моля, който отрича вредното за всеки влияние от посочената грешка на централната банка да поеме за своя сметка възникналите щети.

Добрата новина е наличието на знания за същината на допусканата вековна грешка на централната банка. Познанията на тази грешка създават възможност за нейно прекратяване и спасение на съвременната човешка цивилизация от икономически колапс.

Вариантите са два:
Първи. Пренебрегването на грешката на централната банка увеличава щетите. Държавата е принудена да ползва нови дългове за да плаща щети от грешката на централната банка.
Втори. За устойчиво спасение от щети е необходимо:
1. Обществено разобличаване на злокобната грешка на централната банка за неправилно въведени в употреба пари.
2. Прекратяване на грешката на централната банка.

На държавата трябва да се помогне да се постигне спасение от нови икономически щети. Същото се постига с подобрение в работата на централната банка.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар