четвъртък, 21 май 2020 г.

Правителството е поразено и не може да осъществи пълноценно държавно управление


При обявената извънредна епидемична обстановка в Република България много българи очакват подпомагане.
Възможно ли е правителството пълноценно да осъществи своите задължения?
Отговорът е изяснен – правителството е поразено от щети от наследена държавна слабост и не може пълноценно да изпълни своите ангажименти. Съдбовната слабост е липсата на официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари.
Особеното на днешната ситуация е, че пандемията COVID-19 е много силен стимулатор за щети от допусната държавна слабост.
Обществено неизвестно е, сега правителството е в икономически капан. Министрите колкото повече работят за национален икономически растеж – толкова повече са щетите от неправилно емитиране на пари. Именно щетите от грешката на централната банка поразяват правителството и Министър-председателят е с подсигуряван политически провал.
Добрата новина е разкриване на същината на вековна държавна слабост. Новите знания създават възможност за спасение от икономически колапс.
Вариантите са два:
Първи. Пренебрегването на налична държавна слабост увеличава щетите. Правителството е принудено да ползва нови дългове за да плаща щети от държавен пропуск.
Практиката доказа, че обществеността изисква от правителството политическа отговорност за възникващите щети от грешката на централната банка
Втори. За устойчиво спасение от разрастващи се щети е необходимо обществено разобличаване на злокобната държавна слабост за неправилно въведени в употреба пари и нейно прекратяване.
Необходимо е да се помогне на правителството. Същото може да бъде спасено, ако пожелае това.
Устойчивото спасение на правителството е възможно. Полезната световна новост е подобрение при емитиране на пари.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар