петък, 17 януари 2020 г.

Прикриваната икономическа криза поразява Европейския съюз

Най-важното за икономическата обстановка в Европейския съюз (ЕС) е:
1. Популярно е погрешно разбиране за актуалната икономическа ситуация.
2. Спадът на Брутният вътрешен продукт (БВП) не е абсолютен закон за икономическа криза. Манипулираният БВП е равнозначен критерий за наличие на икономическа криза.
3. Икономическата криза е етап в икономиката при (1) манипулиран БВП и/или (2) спад на БВП. Същата е с възможни две фази.
Прикриваната икономическа криза е първа фаза.
Занижената основна лихва осигурява манипулиран БВП. Увеличението на общия БВП прикрива спадът на пазарния БВП.
В съответствие с принципите на пазарната икономика, заключението е: Манипулираният ръст на БВП е признак за прикривана икономическа криза.
Сега Международният валутен фонд, Световната банка, министрите и други пренебрегват същината на манипулирания БВП. Съществува обществена заблуда за абсолютна полезност на манипулирания БВП. Пазарната икономика деградира. Правителството е жертва на централната банка. Премиерът ще е с провал.
Възприетата икономическа криза е втора фаза. Тя е при спад на БВП.

Как в ЕС икономическа криза започна?
Причините за криза са множество. Благата вест е – открита е съществената причина за настоящата икономическа криза.
Европейската централна банка (ЕЦБ) въвежда в употреба евро. Ползването на валутата е с добри и лоши последици. Най-лошите са щетите от дългови кризи.
Изпълними са два подхода за въвеждане на евро:
Първи: Въвеждане на евро без публично противодействие срещу най-лошите последици.
Втори: Въвеждане на евро с публично противодействие срещу най-лошите последици.
Сега е без публично противодействие срещу най-лошите последици от прилагане на евро. Появата в ЕС на световната грешка на централните банки е съществената причина за европейски щети. Правителствата от еврозоната са принудени да взимат заеми за плащане на щети от неправилността на ЕЦБ.

Пример: Ако еврото има публично противодействие срещу най-лошите последици – правителствата от еврозоната нямаше да имат сегашни дългове.

ЕЦБ въведе занижена основна лихва за евро за стимулиране за европейски БВП. Тази лихва за евро осигури манипулиран европейски БВП. Общият европейски БВП прикри спадът на пазарния европейски БВП.
Възникна европейска прикривана икономическа криза.
Европейската комисия пренебрегва грешното въвеждане на евро. Сега европейските щети се умножават. Брексит, ситуациите във Франция и други европейски държави са факти за злокобни проблеми. С държавни заеми, прекратяване на полезни правителствени разходи и с друго е възможно временно да се забави развитие на съответна икономическа криза. Същото води към бъдещи завишени щети.

Вариантите за ЕС са:
Първи: Неправилното въвеждане на евро причинява щети. Европейската икономическа криза нараства. Пропускът на ЕЦБ нанася нови щети.
Втори: Постижимо е спасение от икономическа криза.
За устойчиво проспериращ ЕС е необходимо правилно въвеждане на евро.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар